Hayatın Anlamı Kitap Projesi şiir yarışması.


HAYATIN ANLAMI KİTAP PROJESİ 21 MART DÜNYA ŞİİR GÜNÜ

Ürgüp Kaymakamlığı tarafından Arzu GÜLERYÜZ MARAŞLI koordinatörlüğünde yürütülen Hayatın Anlamı Kitap Projesi kapsamında 21 Mart Dünya Şiir Günü sebebiyle Ürgüp’te okuyan ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik şiir yarışması düzenlenecektir. 21 Mart tarihi 1999 yılında UNESCO tarafından “dilsel çeşitliliği şiirsel anlatım yoluyla desteklemek ve nesli
tükenmekte olan dillerin duyulma fırsatını artırmak amacıyla” Dünya Şiir Günü olarak ilan edilmiştir. Şiir yarışması Dünya Şiir Günü vesilesi ile şairleri onurlandırmak, sözlü şiir geleneklerini canlandırmak, şiir okumayı ve yazmayı teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir. 21 Mart tarihi bahar başlangıcı olduğu için tema olarak “BAHAR” seçilmiştir.Etkinliğimize katılacak genç şair
adaylarımıza şimdiden teşekkür ederiz.
ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1. Yarışma Ürgüp’teki tüm ortaokul ve lise öğrencilerine açıktır.
2. Yarışmaya katılacak şiirlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde (basılı olarak) yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
3. Şiir yarışması “BAHAR” konulu olacaktır.
4. Bir şair, yarışmaya bir tane şiir ile katılabilir.
5. Şiirler bilgisayarda Times New Roman fontuyla 12 punto büyüklüğünde A4 sayfa boyutunda ayarlanmış bir Word belgesine yazılmalıdır.
6. Eserin sahibi öğrenciye ve danışman öğretmene ait aşağıdaki bilgiler Word belgesinde eserden sonraki sayfada belirtilmelidir.
• Öğrencinin adı soyadı, okulu
• Öğrenci velisinin adı soyadı, telefon numarası (kişinin açık rızası olmak kaydıyla)
• Danışman öğretmenin adı soyadı, branşı, telefon numarası
7. Başvurmak için
hayatinanlamikitap@gmail.com
bilgilerin bulunduğu Word belgesi e-postaya eklenerek en geç 12 Mart 2021 tarihine kadar
adresine eserin ve altıncı maddede belirtilen
gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
8. Yarışma sonuçları 21 Mart 2021 tarihinde Hayatın Anlamı Kitap projesinin Instagram sayfasında duyurulacaktır.

http://www.hayatinanlamikitap.org/wp-content/uploads/2021/03/HAYATIN-ANLAMI-KİTAP-ŞİİR-YARIŞMASI.pdf