T.C. TOPRAKKALE KAYMAKAMLIĞI

"Hayatın anlamı Kitap" Projesi

Proje Hakkında

Projenin Adı: Hayatın Anlamı Kitap

Proje Sahibi: Toprakkale Kaymakamlığı

Proje Ortakları:

Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Toprakkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Projenin Uygulama Yeri: Türkiye/Osmaniye/Toprakkale İlçesi

Projenin Süresi: 4 Ay

Projenin Başlangıç / Bitiş Tarihi: 08.02.2016 / 12.06.2016

 

 

Projenin Kısa Özeti

“Hayatın Anlamı Kitap” projesi ile Toprakkale Kaymakamlığı, Osmaniye OSB Müdürlüğü ve Toprakkale İlçesi kamu kurum ve kuruluşlarının ortaklığında ilçede okuma alışkanlığının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaçla; tüm vatandaşlara özellikle de okul ve kurumlarda öğrencilere, personellere ve velilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak üzere mevcut kütüphaneler etkin kullanılacak, bir taraftan öğrencilere kitap okuma heyecanı kazandırılırken, diğer yandan okulların ihtiyacı olan kitapların temini çalışmaları başlatılarak kütüphaneler zenginleştirilecektir.

Tüm öğrencilerimize her ayın ilk haftası seviyelerine uygun, komisyon tarafından belirlenecek kitaplar dağıtılacak ve her ayın son haftası ayın en verimli kitap okuyan öğrencileri seçilecektir.

Proje kapsamında okul ve kurumlarda her gün en az 20 dakika kitap okuma saati organize edilecek, okullarda kurullarda alınacak karar ile Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden biri okuma saati olarak belirlenecek, okullar arası münazara etkinliği ve yılsonu şiir dinletisi düzenlenecektir.

 

 

Projenin Gerekçesi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığının yayınlanan raporlarına göre ülkemizin kitap okumada dünyada 86. Sırada olduğu görülmektedir. Günümüzde teknolojiye ve sosyal medyaya olan bağımlılık, kitap okuma alışkanlığını olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Ülke olarak günde 6 saat televizyon izleyip, 4 saat internete girerken kitap okumaya sadece 1 dakika ayırmakta ve genel ihtiyaç listemizde “kitap” 235. sırada yer almaktadır. 

Millet olarak dünyada iyi, güzel bir yer edinmek için okumak, düşünmek ve buna bağlı olarak tartışmak, sorgulamak, eleştirmek ve bilim üretmek zorundayız. İnsanların iletişim sağlayabilmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleri kelimelerle mümkün olmaktadır. Etkili bir iletişim için tarafların sahip olduğu kişisel kelime servetinin de yeterli seviyede olması gerekir. 

Kelime servetini atrtırmada en etkili yollardan biri okumaktır. Okuma, öğrencilerin okuldaki derslerde okuduklarını daha iyi anlamalarına, daha iyi öğrenmelerine, birbirleriyle iyi seviyede iletişim kurabilmelerine ve öğretmenin anlatmak istediğini daha iyi anlamalarına katkıda bulunmaktadır. Okuma alışkanlığı, öğrencinin okul başarısını etkilemektedir. Etkin okuyan ve okuduğunu anlayan bir öğrencinin başarı seviyesi yüksek olmaktadır. Okuma alışkanlığının matematik, fizik gibi sayısal derslere yararı, sosyal derslere yararı kadar fazla olmaktadır. Araştırmalar okuma alışkanlığına sahip bir öğrencinin, okuma alışkanlığı olmayan aynı zeka düzeyinde bir öğrenciye göre matematik problemini %35 daha hızlı çözdüğünü ortaya koymaktadır. Bu, bir saatlik bir sınavda öğrencinin 20-25 dakika gibi çok önemli bir zaman kazanması anlamına gelmektedir. 

Okuma alışkanlığı, öğrencilerin not ortalamalarına da yansımaktadır. Araştırmalarda okuma alışkanlığı seviyesi yükseldikçe öğrencilerin not ortalamasının da yükseldiği görülmüştür. Elbette okuma alışkanlığı ile okul başarısı arasındaki ilişkide tek etken okuma alışkanlığı değildir. Ancak güçlü okuma alışkanlığının okul başarısını büyük oranda etkilediği net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Okuma alışkanlığı temelde örgün eğitim sistemi içinde kazanılan bir beceridir. Çocuklarda okuma eğitiminin 15 yaş sonuna kadar planlı ve sürekli bir biçimde yapılması sonucunda okuma alışkanlığı oluşmakta ve hayatları boyunca devam etmektedir. 

Her gün 20 dakika kitap okuyan bir öğrenci, yılda 7300 dakika kitap okumuş olmaktadır. Bu süre sonunda öğrenci yaklaşık 1.460.000 kelime okumuş olacaktır. Bu da 200 sayfalık 29 kitaba karşılık gelmektedir. Bu sayı kişiyi kuvvetli okuma alışkanlığına sahip bir okur yapmak için yeterlidir. 

Bu proje ile okullardan başlayan bir okuma hamlesi ile ülkemizde okuma alışkanlığı kazandırılmasına; Toprakkale ilçesi yer ve şartlarında katkı sunulması hedeflenmektedir.

 

Projenin Hedefleri

 

Projenin Genel Hedefi; 

 

Osmaniye Toprakkale ilçesi genelinde vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve okunan kitap/sayfa sayısını arttırmaktır.

 

Projenin Özel Hedefleri;

 

✓  Toprakkale ilçesinin ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki okullarının kitap sayısını arttırmak,

 Bu okullarda okuyan öğrencilerin okuma alışkanlığının ve okuma kalitesinin artırılmasını sağlamak,

 Toprakkale ilçesinde okuyan öğrencilere okuma alışkanlığının yanı sıra okuduğunu anlama, öğrenme, yazma, etkili düşünebilme, problem çözme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, konuşma ve ifade etme becerilerini kazandırmak, 

 Öğrencilerin kelime hazinelerini, karar verme yeteneklerini, özgüvenlerini, hayal güçlerini geliştirerek Dünya’ya bakış açılarını değiştirmek.

 Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirerek, akademik başarılarını da arttırmak,

 Gelecekte okuyan okumayı bir kültür haline getiren nesiller için bugünden okuma alışkanlıkları kazandırmak. 

 Proje kapsamında seviyelerine uygun kitaplarla öğrencilere okuma alışkanlığı ve zevki kazandırmak. 

 Toprakkale İlçesi kamu görevlilerine okuma alışkanlığı ve zevki kazandırmak.

 Kişinin içinde yaşadığı vatanı, ait olduğu milleti ve dolayısıyla kendini sevmesi ve saygı duymasını sağlamak.

 

 

Projenin Yasal Dayanağı

 

 26/07/2014 Tarih ve 29072 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,

 07/09/2013 tarih ve 28758 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,

 2004 tarih ve 60 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi,

✓ 13/01/2005 tarih ve 25699 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği,

✓ 2005 tarih ve 70 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi, 22/08/2001 tarih ve 24501 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği,

 

Hedef Gruplar

 

İlçe geneli İlkokul 2.-4. Sınıf, Ortaokul, Ortaöğretim (Lise) kurumları öğrencileri, kurum çalışanları

 

Nihai Faydalanıcılar

 

İlkokul, Ortaokul, Ortaöğretim (Lise) de öğrenim gören öğrenciler, öğrenci velileri, öğretmenler, kurum çalışanları

 

Beklenen Sonuçlar

 

Projenin uygulanması sonucunda;

➢ Okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine, çocuk ve gençlerimizin kitapla buluşmasına bir nebze de olsa katkı sağlanmış olacak;

➢ Öğrenciler kitap okuma alışkanlığı ve kitap okuma zevki kazanarak, gelecekte nesillerin okumayı bir kültür kazanımı edinmeleri sağlanacak;

➢ Öğrencilerin öğrenme ve anlama yetenekleri artacak;

➢ Öğrencilere açık ve etkili düşünebilme, yazabilme ve problem çözme becerisi ve anlayarak okuma becerisi kazandırılacak;

➢ Öğrencilere dilimizi (Türkçeyi) doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi kazandırılarak, öğrencilerin kelime hazineleri zenginleştirilecek;

➢ Okuyarak olayların ve gelişmelerin gerçek boyutunu öğrenen bireyler olarak, öncelikle öğrencilerin öz güvenlerini arttırmak yoluyla kitap okuma alışkanlığı kazandırılacak;

➢ Edinilen geniş kelime dağarcığı sayesinde, öğrencilerin daha fazla kavramla düşünebilmelerine ve kendilerini ifade ederek sosyalleşmelerine imkân sağlanacak; 

➢ Boş zamanın olmadığı boşa harcanan zaman olduğu kavramları yerleştirilerek zamanını kitap okuyarak değerlendiren öğrencilerin, edindikleri bilgi ve kültür sonucunda toplum içinde etkin bir kişiliğe sahip olmaları sağlanacak;

➢ Okumanın düşünmeye olan katkısı, hayata bakış penceresine sunduğu genişlik sayesinde öğrencilerin ders başarısının artışı ile hayat başarısını yakalamalarına katkı sağlanacak;

➢ Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kitap okumalarının hem vatandaş üzerinde olumlu etkileri olacak hem de bu kişilerin ailelerine örnek teşkil etmeleri sağlanacak;

➢ Çocuklarının bulunduğu bir projede ailelerin de destek vermesiyle okuma alışkanlığının etki edeceği alanın genişlemesi sağlanacak;

➢ Proje kapsamında belirlenen etkinlikler ile seviyelerine uygun kitaplarla öğrencilerin okumayı bir ihtiyaç olarak görmeleri sağlanacak; 

➢ Farklı bakış açıları geliştiren, hayal gücü zenginleşmiş, düşünen ve sorgulayan öğrencilerimiz yetişecek;

➢ Kitap okuma davranışını okul ve kurumlardan başlayarak tüm Toprakkale halkının benimsemesi sağlanacak;

Hayatın her safhasında kitap okuma alışkanlığı yerleştirilecek ve “Hayatın Anlamı Kitap”  prensibinin sürekli canlı tutulması sağlanacaktır.

 

Temel Faaliyetler

1. Proje Açılışı:

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda 08 Şubat 2016 tarihinde yapılacak bir açılışla proje başlatılacak, açılışa protokol ve ilçe merkezindeki tüm okul müdürleri ile bu okullarda görev yapan iki öğretmen ve iki öğrenci davet edilecek, katılımcılara girişte proje komisyonu tarafından belirlenen kitaplar hediye edilecek, proje tanıtımı ve protokol konuşmaları yapılmasının ardından, tüm katılımcılar ve öğrenciler 10 dakika kitap okuyacaktır. İlçe genelindeki tüm okullardaki yöneticiler,  öğretmenler, öğrenciler ve personelin de aynı anda kitap okuması ile proje başlatılmış olacaktır.

2. Görünürlük Faaliyetleri: 

Görünürlük faaliyetleri kapsamında proje web sitesi oluşturulacak, projeyi tanıtıcı afiş ve broşürler bastırılacaktır. Afiş ve broşürler kamu kurum ve kuruluşları ile okullara dağıtılacaktır. Proje süresince reklam panolarında projenin duyurulması da görünürlük faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecektir. Projenin tanıtımını yapmak, projeyle ilgili çeşitli duyuru ve haberleri yayınlamak üzere www.hayatinanlamikitap.org alan adıyla internet sitesi kurulacak. Sitenin kurulumu ve güncellenmesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak. Proje süresince site güncel tutulacak. Her ay en çok kitap okuyan öğrenci bilgileri sitede yayınlanacak. Okuma formları, okuma belgeleri, kitap listeleri sitede yer alacaktır. Proje ile ilgili her türlü haber de bu web sitesinde yayınlanacaktır.

3. Sınıf Kitaplıkları ve Z kütüphanelerin Oluşturulması: 

Toprakkale Kaymakamlığı ve proje sponsorlarının destekleri ile okul ve sınıf kütüphanelerinin oluşturulması ve bu kütüphanelerin ilkokullarda kitaplık, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında “ Z “ kütüphaneler kurularak, kitaplık ve kitaplar temin edilerek zenginleştirilmesi sağlanacaktır. Tüm kurum ve kuruluşların okul ve sınıf kitaplıklarına kitap desteği sağlamaları; velilerin okul ve sınıf kitaplıklarına kitap desteği sağlamaları bu faaliyet kapsamında desteklenecektir.

4. 20 Dakikalık Kitap Okuma Faaliyeti: 

Okullarda ve diğer kamu kurumlarında düzenli olarak her gün 20 dakika kitap okunması sağlanacaktır. 20 dakikalık toplu okuma saatleri okullarda zümre tutanakları ile karar altına alınabilecek, Okullarda kurullarda alınacak kararla Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı derslerinden biri okuma saati olarak belirlenebilecektir. Sınıflarda toplu okuma saatleri (dönüşümlü saatlerde) düzenlenecektir. Şubat ayından itibaren eğitim öğretim dönemi boyunca okullarda kitap okumak için her gün 20 dakika zaman ayrılacak, Kitap okuma zamanı her gün bir sonraki derste olacak şekilde dönüşümlü olarak belirlenecek, Okullar dışındaki tüm kurumlarında mesainin ilk 20 dakikası kitap okumaya ayrılacaktır. 

5. Kitap Okuma Bilinçlendirme Faaliyetleri:

Proje süresince kitap okuma faaliyetlerine ek olarak farklı bilinçlendirme faaliyetleri de gerçekleştirilecektir. Okuma alışkanlığının temelinin atılmasında temel eğitim öğretmenlerine büyük görevler düşmektedir. İlkokullarda sınıf öğretmenleri Ortaokullarda Türkçe Öğretmenleri ve Ortaöğretimde edebiyat öğretmenleri, Şube rehber öğretmenleri projenin amaç ve hedeflerinde belirtilen her bir konuyu öğrencileriyle birlikte tartışıp, bu maddelerin önemini kavramalarını sağlayacaklardır. 

- Okullarda şubelerin dönüşümlü olarak İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ederek öğrencilerin kütüphane kültürünü edinmeleri sağlanabilir. Bu etkinlik, öğrencilerin velisiyle veya öğretmeniyle kütüphaneleri ziyaret ederek, orada istediği kitabı seçip okuması veya kütüphaneye üye olup, seçtiği kitabı belli süreler için alıp okuması şeklinde uygulanacaktır..

- Okumanın insan hayatındaki yeri ve önemi hakkında öğrencilere ve velilere yönelik çeşitli bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

- Veli toplantıları yapılarak kitap okumanın önemi anlatılacak ve proje konusunda destek sağlamaları istenecektir. 

- Okullarda gerçekleştirilen sosyal kulüp toplantılarında kitap ve kitap okumanın önemi vurgulanacaktır. 

- Okuma saati esnasında okullara gelen ziyaretçilerin de okumaları için “Kitap Köşeleri” oluşturulacaktır.  

- Kitap okunması ve okumanın sağladığı faydalar ile ilgili güzel sözlerin, deyişlerin görünür yerlere asılması, bu yazıların periyodik olarak yenileriyle değiştirilmesi sağlanacaktır.

Bu faaliyetlere ek olarak aşağıdaki bilinçlendirme faaliyetleri de proje süresince gerçekleştirilebilir:

- Kitap okumanın satın almaktan ibaret olmadığı istenirse çok ekonomik yollarla kitap okunabileceği anlayışının yaygınlaştırılması için İlçe kütüphanesine öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde götürülerek kütüphanenin tanıtılması sağlanabilir,

- İl merkezinde ve civar illerde açılacak kitap fuarları ziyaret edilebilir,

- Öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla okullara kaymakam ve kurum müdür ve amirleri davet edilerek birlikte kitap okuma uygulaması yapılabilir,

- Okul müdürlüklerince kaymakam bey ziyaret edilerek kaymakamlık toplantı salonunda kitap okuma çalışması gerçekleştirilebilir,

- Okuma alışkanlığında önemli etkileri olan toplumsal ve bireysel unsurlardan, okumayı özendiren ve destekleyen kültürel-toplumsal etkinlikler; araştırmaya dayalı ve okumayı teşvik eden faaliyetler; okumayı öne çıkaran ve destekleyen medyadan faydalanılabilir.

- Ailelerin yapacağı etkinlikler arasında; anne ve babanın okuyarak model olması, evde kitaplık oluşturulması, Evde okuma saati uygulaması yapılabilir.

- Okul öncesi dönemde çocuğa kitap okunması; çocuğun kitapevlerine, kitap fuarlarına götürülmesi; okuduğu kitaplar hakkında çocuklarla konuşmak sayılabilir.

- Öğretmenlerin  yapacağı etkinlikler arasında; okuyarak kendisinin model olması, iyi bir sınıf kitaplığı ve okul kütüphanesi kurmak; bazı dersleri kütüphanede yapmak; öğrencileri kütüphaneye üye yapmak; okuduğu için öğrencileri ödüllendirmek ve övmek; okuma saatlerini etkili kullanmak; okuyacağı kitap seçiminde öğrenciye rehberlik etmek; okuma konusunda velilerle işbirliği yapmak; öğrenciler için eleştirel okumalar yapmak gibi etkinlikler sayılabilir.

6. İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti:

- Tüm bu bilinçlendirme faaliyeti yapıldıktan sonra okul yönetimlerince öğretmenlerden oluşan proje uygulama, izleme ve değerlendirme komisyonu oluşturulacaktır.

- Oluşturulan komisyonlar öğrencilerin okuduğu kitap sayısını ve sayfasını beyana göre tespit ederek; en çok kitap okuyan öğrencinin kitapları gereği gibi okuyup okumadığını kontrol ederek ilgili formlara işleyeceklerdir.

- Komisyon öğrencilerin okuduğu sayfa sayısını ilçe milli eğitime bildirecektir.

- Okul müdürlüğü de komisyonun bildirdiği öğrenciyi her ay sonunda okulunda ilan edecek ve ödüllendirecektir. Mayıs ayı sonunda en çok kitap okuyan öğrencisini ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirecektir.

- Tüm bu izleme ve değerlendirme faaliyetleri boyunca www.hayatinanlamikitap.org web sayfası etkin olarak kullanılacaktır.

- Okullarda öğrenciler kitap okumaya teşvik edilecek. Her öğrencinin, güçlü okuma alışkanlığına sahip olabilmesi (ayda 2 veya daha fazla kitap okuması) için çalışılacak. Öğrencilerin nitelikli kitap okumaları için Türkçe ve edebiyat öğretmenleri ile sınıf öğretmenleri  tarafından yönlendirmeler yapılacak. Proje komisyonu tarafından belirlenen kitap listeleri proje sitesi www.hayatinanlamikitap.org sitesinde yayınlanacak. Öğretmenler bu listede yer alan kitaplardan da tavsiye edebileceklerdir.

- Her ayın ilk haftası öğrencilere kitap okuma komisyonu tarafından belirlenen ikişer kitap dağıtılacaktır. Her ayın son haftası bu kitaplardan öğrenciler sınava tabi tutulacaktır. Böylece öğrencilerin anlayarak okumaları sağlanmış olacaktır.

6. Münazara Etkinlikleri: 

Okul idarelerinin belirlediği öğrenci grupları arasında münazara etkinliği düzenlenecektir. Münazaralar kitap okuma ile ilgili konularda yapılacak ve Münazaranın formatı Dağıstan Ortaokulu ve Toprakkale Anadolu Lisesi tarafından belirlenecektir.

7. Şiir Dinletileri:

Türkçe ve edebiyat öğretmenlerinin belirlediği şiirler, idarelerce seçilecek öğrenciler tarafından yıl sonu kapanış etkinliğinde dinleti şeklinde sunulacaktır. 

8. Ödül ve Belgelerin Verilmesi (Proje Kapanış Toplantısı)

Yıl sonunda Toprakkale Kaymakamlığınca, düzenlenen proje kapanış toplantısında törenle en verimli kitap okuyan öğrencilere Öğrenci Belgesi verilecek ve belgelerle birlikte her kademenin birincisine bilgisayar, ikincisine bisiklet ve üçüncüsüne tablet hediye verilecektir.

Her ay okullarda dereceye giren öğrencilerin bilgileri ve resimleri proje internet sitesinde yayınlanacak.

 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 

Toprakkale Kaymakamlığına bağlı okul ve kurumlar tarafından proje kapsamında bir sonraki dönem, eğitim öğretim döneminde yapılacak uygulamalar planlanırken, proje çıktıları göz önüne alınacak, aksayan ve eksik yönler düzeltilecek, iyi uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. Projenin her sene Kaymakamlık ve proje ortaklarının desteği ile sürdürülmesi planlanmaktadır.

 

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.