Proje Hakkında

 

 

“Hayatın Anlamı Kitap”

Okuma Projesi

ÜRGÜP KAYMAKAMLIĞI

 

 

 

PROJENİN ADI  : HAYATIN ANLAMI KİTAP
PROJENİN SAHİBİ  : ÜRGÜP  KAYMAKAMLIĞI
PROJE KOORDİNATÖRÜ  : ARZU GÜLERYÜZ MARAŞLI
PROJE BAŞLAMA TARİHİ  : 24.10.2017
PROJE BİTİŞ TARİHİ : 07.06.2018
HEDEF KİTLE                         : ÜRGÜP İLÇESİNDE

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM

GÖREN İLKOKUL ORTAOKUL

LİSE ÖĞRENCİLERİ ve KAMU

PERSONELLERİ

TOPLAM MALİYET  :

 

 

 

T.C.

ÜRGÜP KAYMAKAMLIĞI

 

 

PROJE ADI HAYATIN ANLAMI KİTAP

 

PROJENİN TÜRÜ Kültür / Sanat / Edebiyat

 

 

PROJE EKİBİ:

 

Adı Soyadı Görevi / Unvanı Projedeki Görevi
Mehmet MARAŞLI Kaymakam Proje İlçe Yönetim Kurulu

 

Arzu GÜLERYÜZ MARAŞLI Özel Büro (Proje Koordinatörü)
Sezin YAZICI Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü
Savaş ÖZDEMİR İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ömer NAİR İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü
Oktay Yıldırım GÜNER Gençlik Merkezi Müdürü

 

 1. PROJE ÖZETİ

 

Projenin Adı Hayatın Anlamı Kitap
Proje Sahibi Ürgüp Kaymakamlığı
Proje Ortakları Ürgüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kapadokya Üniversitesi, Gazeteciler Cemiyeti, Ürgüp Ticaret Odası, KAPTİD, Ürgüp Belediyesi, Ortahisar Belediyesi  ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
Projenin Uygulama Yeri Türkiye/Nevşehir/ÜRGÜP İlçesi
Projenin Süresi (ay) 7 AY
Projenin Başlangıç / Bitiş Tarihi 24.10.2017 / 07.06.2018
Projenin Kısa Özeti “Hayatın Anlamı Kitap” projesi ile Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp İlçesi kamu kurum ve kuruluşlarının proje ortaklarıyla  ilçede okuma alışkanlığının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaçla; tüm vatandaşlara özellikle de okul ve kurumlarda öğrencilere, personellere ve velilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak üzere mevcut kütüphaneler etkin kullanılacak, bir taraftan öğrencilere kitap okuma heyecanı kazandırılırken, diğer yandan okulların ihtiyacı olan kitapların temini çalışmaları başlatılarak kütüphaneler zenginleştirilecektir.

Her ayın son haftası öğrencilerin o ay içerisinde okudukları kitap sayfa sayısının tespiti sınıf ve sınıf rehber öğretmenleri tarafından sağlanacaktır.

Proje kapsamında okul ve kurumlarda her gün en az 20 dakika kitap okuma saati organize edilecek, okullarda kurullarda alınacak karar ile Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden biri okuma saati olarak belirlenecek, okullar arası yılsonu şiir dinletisi düzenlenecektir.

Projenin Gerekçesi Türkiye İstatistik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığının yayınlanan raporlarına göre ülkemizin kitap okumada dünyada 86. Sırada olduğu görülmektedir. Günümüzde teknolojiye ve sosyal medyaya olan bağımlılık, kitap okuma alışkanlığını olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Ülke olarak günde 6 saat televizyon izleyip, 4 saat internete girerken kitap okumaya sadece 1 dakika ayırmakta ve genel ihtiyaç listemizde “kitap” 235. sırada yer almaktadır.

Millet olarak dünyada iyi, güzel bir yer edinmek için okumak, düşünmek ve buna bağlı olarak tartışmak, sorgulamak, eleştirmek ve bilim üretmek zorundayız. İnsanların iletişim sağlayabilmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleri kelimelerle mümkün olmaktadır. Etkili bir iletişim için tarafların sahip olduğu kişisel kelime servetinin de yeterli seviyede olması gerekir.

Kelime servetini artırmada en etkili yollardan biri okumaktır. Okuma, öğrencilerin okuldaki derslerde okuduklarını daha iyi anlamalarına, daha iyi öğrenmelerine, birbirleriyle iyi seviyede iletişim kurabilmelerine ve öğretmenin anlatmak istediğini daha iyi anlamalarına katkıda bulunmaktadır. Okuma alışkanlığı, öğrencinin okul başarısını etkilemektedir. Etkin okuyan ve okuduğunu anlayan bir öğrencinin başarı seviyesi yüksek olmaktadır. Okuma alışkanlığının matematik, fizik gibi sayısal derslere yararı, sosyal derslere yararı kadar fazla olmaktadır. Araştırmalar okuma alışkanlığına sahip bir öğrencinin, okuma alışkanlığı olmayan aynı zekâ düzeyinde bir öğrenciye göre matematik problemini %35 daha hızlı çözdüğünü ortaya koymaktadır. Bu, bir saatlik bir sınavda öğrencinin 20-25 dakika gibi çok önemli bir zaman kazanması anlamına gelmektedir. Gerek Milli Eğitim Bakanlığının Yapmış olduğu Sınavlarda gerekse Yüksek Öğretime Geçiş Sınavlarında; Okuduğunu anlama ve yorumlamaya dönük soruların sorulması da öğrencilerimiz için kitap okumanın önemini arttırmaktadır.

Okuma alışkanlığı, öğrencilerin not ortalamalarına da yansımaktadır. Araştırmalarda okuma alışkanlığı seviyesi yükseldikçe öğrencilerin not ortalamasının da yükseldiği görülmüştür. Elbette okuma alışkanlığı ile okul başarısı arasındaki ilişkide tek etken okuma alışkanlığı değildir. Ancak güçlü okuma alışkanlığının okul başarısını büyük oranda etkilediği net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Okuma alışkanlığı temelde örgün eğitim sistemi içinde kazanılan bir beceridir. Çocuklarda okuma eğitiminin 15 yaş sonuna kadar planlı ve sürekli bir biçimde yapılması sonucunda okuma alışkanlığı oluşmakta ve hayatları boyunca devam etmektedir.

Her gün 20 dakika kitap okuyan bir öğrenci, yılda 7300 dakika kitap okumuş olmaktadır. Bu süre sonunda öğrenci yaklaşık 1.460.000 kelime okumuş olacaktır. Bu da 200 sayfalık 29 kitaba karşılık gelmektedir. Bu sayı kişiyi kuvvetli okuma alışkanlığına sahip bir okur yapmak için yeterlidir.

Bu proje ile okullardan başlayan bir okuma hamlesi ile ülkemizde okuma alışkanlığı kazandırılmasına; Ürgüp ilçesi yer ve şartlarında katkı sunulması hedeflenmektedir.

Projenin Hedefleri Projenin Genel Hedefi;

 

Nevşehir Ürgüp ilçesi genelinde vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve okunan kitap/sayfa sayısını arttırmaktır.

 

Projenin Özel Hedefleri;

 

✓  Ürgüp ilçesinin ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki okullarının kitap sayısını arttırmak,

ü  Bu okullarda okuyan öğrencilerin okuma alışkanlığının ve okuma kalitesinin artırılmasını sağlamak,

ü  Ürgüp ilçesinde okuyan öğrencilere okuma alışkanlığının yanı sıra okuduğunu anlama, öğrenme, yazma, etkili düşünebilme, problem çözme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, konuşma ve ifade etme becerilerini kazandırmak,

ü  Öğrencilerin kelime hazinelerini, karar verme yeteneklerini, özgüvenlerini, hayal güçlerini geliştirerek Dünya’ya bakış açılarını değiştirmek.

ü  Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirerek, akademik başarılarını da arttırmak,

ü  Gelecekte okuyan okumayı bir kültür haline getiren nesiller için bugünnden okuma alışkanlıkları kazandırmak.

ü  Proje kapsamında seviyelerine uygun kitaplarla öğrencilere okuma alışkanlığı ve zevki kazandırmak.

ü  Ürgüp İlçesi kamu görevlilerine okuma alışkanlığı ve zevki kazandırmak.

ü  Kişinin içinde yaşadığı vatanı, ait olduğu milleti ve dolayısıyla kendini sevmesi ve saygı duymasını sağlamak.

Projenin Yasal Dayanağı –     26.07.2014 Tarih ve 29072 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,

–     07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,

–     2004 tarih ve 60 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi,

–     13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği,

–     2005 tarih ve 70 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi,

–     22.08.2001 tarih ve 24501 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği,

Hedef  Gruplar İlçe geneli İlkokul 2-4. Sınıf (1169 Öğrenci), Ortaokul (1819 Öğrenci), Ortaöğretim (Lise) (1321 Öğrenci) kurumları öğrencileri,  kamu kurum çalışanları
Nihai Faydalanıcılar İlkokul, Ortaokul, Ortaöğretim (Lise) de öğrenim gören öğrenciler, öğrenci velileri, tüm kamu kurum çalışanları
Beklenen Sonuçlar Projenin uygulanması sonucunda;

➢  Okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine, çocuk ve gençlerimizin kitapla buluşmasına bir nebze de olsa katkı sağlanmış olacak;

➢  Öğrenciler kitap okuma alışkanlığı ve kitap okuma zevki kazanarak, gelecekte nesillerin okumayı bir kültür kazanımı edinmeleri sağlanacak;

➢  Öğrencilerin öğrenme ve anlama yetenekleri artacak;

➢  Öğrencilere açık ve etkili düşünebilme, yazabilme ve problem çözme becerisi ve anlayarak okuma becerisi kazandırılacak;

➢  Öğrencilere dilimizi (Türkçe’yi) doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi kazandırılarak, öğrencilerin kelime hazineleri zenginleştirilecek;

➢  Okuyarak olayların ve gelişmelerin gerçek boyutunu öğrenen bireyler olarak, öncelikle öğrencilerin öz güvenlerini arttırmak yoluyla kitap okuma alışkanlığı kazandırılacak;

➢  Edinilen geniş kelime dağarcığı sayesinde, öğrencilerin daha fazla kavramla düşünebilmelerine ve kendilerini ifade ederek sosyalleşmelerine imkân sağlanacak;

➢  Boş zamanın olmadığı boşa harcanan zaman olduğu kavramları yerleştirilerek zamanını kitap okuyarak değerlendiren öğrencilerin, edindikleri bilgi ve kültür sonucunda toplum içinde etkin bir kişiliğe sahip olmaları sağlanacak;

➢  Okumanın düşünmeye olan katkısı, hayata bakış penceresine sunduğu genişlik sayesinde öğrencilerin ders başarısının artışı ile hayat başarısını yakalamalarına katkı sağlanacak;

➢  Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kitap okumalarının hem vatandaş üzerinde olumlu etkileri olacak hem de bu kişilerin ailelerine örnek teşkil etmeleri sağlanacak;

➢  Çocuklarının bulunduğu bir projede ailelerin de destek vermesiyle okuma alışkanlığının etki edeceği alanın genişlemesi sağlanacak;

➢  Proje kapsamında belirlenen etkinlikler ile seviyelerine uygun kitaplarla öğrencilerin okumayı bir ihtiyaç olarak görmeleri sağlanacak;

➢  Farklı bakış açıları geliştiren, hayal gücü zenginleşmiş, düşünen ve sorgulayan öğrencilerimiz yetişecek;

➢  Kitap okuma davranışını okul ve kurumlardan başlayarak tüm Ürgüp halkının benimsemesi sağlanacak;

➢  Hayatın her safhasında kitap okuma alışkanlığı yerleştirilecek ve “Hayatın Anlamı Kitap”  prensibinin sürekli canlı tutulması sağlanacaktır.

 

 

Temel Faaliyetler 1.     Proje Kapsamında Okunacak Kitapların Belirlenmesi:

Ekim ayı içerisinde Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, sınıf öğretmenlerinin ve okul müdürlerinden oluşturulan proje kitap seçim komisyonunca kütüphanelere alınacak, okullara verilecek  kitaplar belirlenecektir.

Projenin hedef kitlesi başta ilçe genelinde eğitim öğretime devam eden ilkokul 24. sınıfları, ortaokul ve ortaöğretim öğrencileridir.

 

2.    Proje Açılışı ve Tanıtımı:

Ürgüp Sinema salonunda 24 Ekim 217 tarihinde yapılacak bir açılışla proje başlatılacak, açılışa protokol ve ilçe merkezindeki tüm okul müdürleri ile bu okullarda görev yapan iki öğretmen  iki öğrenci  ve iki veli davet edilecek, katılımcılara girişte proje komisyonu tarafından belirlenen kitaplar hediye edilecek, proje tanıtımı ve protokol konuşmaları yapılmasının ardından, tüm katılımcılar ve öğrenciler 10 dakika kitap okuyacaktır. İlçe genelindeki tüm okullardaki yöneticiler,  öğretmenler, öğrenciler ve personelin de aynı anda kitap okuması ile proje başlatılmış olacaktır.

 

3.     Görünürlük Faaliyetleri:

Görünürlük faaliyetleri kapsamında proje web sitesi oluşturulacak, projeyi tanıtıcı afiş ve broşürler bastırılacaktır. Afiş ve broşürler kamu kurum ve kuruluşları ile okullara dağıtılacaktır. Proje süresince reklam panolarında projenin duyurulması da görünürlük faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecektir. Projenin tanıtımını yapmak, projeyle ilgili çeşitli duyuru ve haberleri yayınlamak üzere www.hayatinanlamikitap.org alan adıyla internet sitesi kurulacak, sitenin kurulumu ve güncellenmesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak, proje süresince site güncel tutulacak, her ay en çok kitap okuyan öğrenci bilgileri sitede yayınlanacak, okuma formları, okuma belgeleri, kitap listeleri sitede yer alacaktır. Proje ile ilgili her türlü haber de bu web sitesinde yayınlanacaktır.

 

4.        Sınıf Kitaplıkları ve Z kütüphanelerin Oluşturulması:

Ürgüp Kaymakamlığı ve proje sponsorlarının destekleri ile okul ve sınıf kütüphanelerinin oluşturulması ve bu kütüphanelerin ilkokullarda kitaplık, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında “ Z “ kütüphaneler kurularak, kitaplık ve kitaplar temin edilerek zenginleştirilmesi sağlanacaktır. Tüm kurum ve kuruluşların okul ve sınıf kitaplıklarına kitap desteği sağlamaları; velilerin okul ve sınıf kitaplıklarına kitap desteği sağlamaları bu faaliyet kapsamında desteklenecektir.

 

5.        20 Dakikalık Kitap Okuma Faaliyeti:

Okullarda ve diğer kamu kurumlarında düzenli olarak her gün 20 dakika kitap okunması sağlanacaktır. 20 dakikalık toplu okuma saatleri okullarda zümre tutanakları ile karar altına alınabilecek, okullarda kurullarda alınacak kararla Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden biri okuma saati olarak belirlenebilecektir. Sınıflarda toplu okuma saatleri (dönüşümlü saatlerde) düzenlenecektir. Ekim ayından itibaren eğitim öğretim dönemi boyunca okullarda kitap okumak için her gün 20 dakika zaman ayrılacak, kitap okuma zamanı her gün bir sonraki derste olacak şekilde dönüşümlü olarak belirlenecek, okullar dışındaki tüm kurumlarda da mesainin ilk 20 dakikası kitap okumaya ayrılacaktır.

 

6.        Kitap Okuma Bilinçlendirme Faaliyetleri:

Proje süresince kitap okuma faaliyetlerine ek olarak farklı bilinçlendirme faaliyetleri de gerçekleştirilecektir. Okuma alışkanlığının temelinin atılmasında temel eğitim öğretmenlerine büyük görevler düşmektedir. İlkokullarda sınıf öğretmenleri ortaokullarda Türkçe öğretmenleri ve ortaöğretimde Edebiyat öğretmenleri, şube rehber öğretmenleri projenin amaç ve hedeflerinde belirtilen her bir konuyu öğrencileriyle birlikte tartışıp, bu maddelerin önemini kavramalarını sağlayacaklardır.

–   Okullarda şubelerin dönüşümlü olarak İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ederek öğrencilerin kütüphane kültürünü edinmeleri sağlanabilir. Bu etkinlik, öğrencilerin velisiyle veya öğretmeniyle kütüphaneleri ziyaret ederek, orada istediği kitabı seçip okuması veya kütüphaneye üye olup, seçtiği kitabı belli süreler için alıp okuması şeklinde uygulanacaktır.

–   Okumanın insan hayatındaki yeri ve önemi hakkında öğrencilere ve velilere yönelik çeşitli bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

–   Veli toplantıları yapılarak kitap okumanın önemi anlatılacak ve proje konusunda destek sağlamaları istenecektir.

–   Okullarda gerçekleştirilen sosyal kulüp toplantılarında kitap ve kitap okumanın önemi vurgulanacaktır.

–   Okuma saati esnasında okullara gelen ziyaretçilerin de okumaları için “Kitap Köşeleri” oluşturulacaktır.

–   Kitap okunması ve okumanın sağladığı faydalar ile ilgili güzel sözlerin, deyişlerin görünür yerlere asılması, bu yazıların periyodik olarak yenileriyle değiştirilmesi sağlanacaktır.

Bu faaliyetlere ek olarak aşağıdaki bilinçlendirme faaliyetleri de proje süresince gerçekleştirilebilir:

–   Kitap okumanın satın almaktan ibaret olmadığı istenirse çok ekonomik yollarla kitap okunabileceği anlayışının yaygınlaştırılması için İlçe kütüphanesine öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde götürülerek kütüphanenin tanıtılması sağlanabilir,

–   İl merkezinde ve civarillerde açılacak kitap fuarları ziyaret edilebilir,

–   Öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla okullara kaymakam, belediye başkanı ve kurum müdür ve amirleri davet edilerek birlikte kitap okuma uygulaması yapılabilir,

–   Okuma alışkanlığında önemli etkileri olan toplumsal ve bireysel unsurlardan, okumayı özendiren ve destekleyen kültürel-toplumsal etkinlikler; araştırmaya dayalı ve okumayı teşvik eden faaliyetler; okumayı öne çıkaran ve destekleyen medyadan faydalanılabilir.

–   Ailelerin yapacağı etkinlikler arasında; anne ve babanın okuyarak model olması, evde kitaplık oluşturulması, evde okuma saati uygulaması yapılabilir.

–   Okul öncesi dönemde çocuğa kitap okunması; çocuğun kitapevlerine, kitap fuarlarına götürülmesi; okuduğu kitaplar hakkında çocuklarla konuşmak sayılabilir.

Öğretmenlerin  yapacağı etkinlikler arasında; okuyarak kendisinin model olması, iyi bir sınıf kitaplığı ve okul kütüphanesi kurmak; bazı dersleri kütüphanede yapmak; öğrencileri kütüphaneye üye yapmak; okuduğu için öğrencileri ödüllendirmek ve övmek; okuma saatlerini etkili kullanmak; okuyacağı kitap seçiminde öğrenciye rehberlik etmek; okuma konusunda velilerle işbirliği yapmak; öğrenciler için eleştirel okumalar yapmak gibi etkinlikler sayılabilir.

 

7.        İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti:

Tüm bu bilinçlendirme faaliyeti yapıldıktan sonra okul yönetimlerince öğretmenlerden oluşan proje uygulama, izleme ve değerlendirme komisyonu oluşturulacaktır.

–   Komisyon tarafından kontrol ve değerlendirme sonucu takip edilecek ve değerlendirme sonucu ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirecektir.

–   Okul müdürlüğü de komisyonun bildirdiği öğrenciyi her ay sonunda okulunda ilan edecek ve ödüllendirecektir. Mayıs ayı sonunda en verimli kitap okuyan öğrencisini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirecektir.

–   Tüm bu izleme ve değerlendirme faaliyetleri boyunca www.hayatinanlamikitap.org web sayfası etkin olarak kullanılacaktır.

–   Okullarda öğrenciler kitap okumaya teşvik edilecek, her öğrencinin, güçlü okuma alışkanlığına sahip olabilmesi (ayda 2 veya daha fazla kitap okuması) için çalışılacak, öğrencilerin nitelikli kitap okumaları için Türkçe ve Türk Dili Edebiyat öğretmenleri ile sınıf öğretmenleri  tarafından komisyonca belirlenen kitapların yanı sıra öğrencilerin seviyelerine uygun kitaplar da tavsiye edilecektir. Proje komisyonu tarafından belirlenen kitap listeleri de proje sitesi www.hayatinanlamikitap.org sitesinde yayınlanacaktır. Kurumlarda personellerin kitap okuma saatlerinin takipleri kurum yöneticileri tarafından sağlanacaktır.

 

8.        Kitap Okuma Formlarının doldurulması:

Okul Müdürlüklerince her okul kendi öğretmenlerinden (Sınıf, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sınıf Rehber Öğretmenleri,..) Hayatın Anlamı Kitap Okuma Proje Uygulama, İzleme ve Değerlendirme komisyonu oluşturulacaktır. Komisyon her öğrencinin kitapları okumalarını takip edecektir. Öğrencilerden Kitap Okuma Değerlendirme Formu (Ek1-2) doldurmaları istenecektir.

 

9.        Yazar Öğrenci Söyleşisi:

Proje koordinatörü ve proje ilçe yönetim kurulunca 01 Kasım 2017 tarihinde uygulama tarihine yakın bir zamanda salon/derslik ve öğrenci sayıları dikkate alınarak yapılacak planlamaya göre yazar/yazarlar davet edilerek genel olarak okumanın; özel olarak kitap okumanın önemi hakkında söyleşiler gerçekleştirmek üzere öğrencilerle bir araya getirileceklerdir.

 

10.    Kitap Okuma Günleri:

Ülkemizde kitap okuma oranının gün geçtikçe azalması ve teknolojinin gençler tarafından olumsuz yönde kullanılarak kitap okuma alışkanlığına engel olması sebebiyle organize ettiğimiz Hayatın Anlamı Kitap projemizin bir ayağı olarak kitap okuma günleri hayata geçirilecektir.

Kitap okuma günleri bir aylık peryotlarla önceden duyurusu yapılmış bir mekanda bir araya gelecek kitap severlerin (öğrenci, öğretmen, veli vb) kitap okumasıyla gerçekleşir.

Her ay ki kitap okuma gününe bir sloganla davetiye düzenlenecektir. Bunun duyusunu www.hayatinanlamikitapurgup.org  sitesinde yapılacaktır.

Ekim ayı Temenni Tepesinde okuyoruz.

Kasım ayı vadi yürüyüşünde kitap okuyoruz.

Aralık ayı balonda kitap okuyoruz.

Ocak ayı Güray Müzede kitap okuyoruz.

Şubat ayı kahvaltı programında kitap okuyoruz

Mart ayı tarihi bir konakta kitap okuyoruz

Nisan ayı parkta kitap okuyoruz.

Mayıs ayı Doğada kitap okuyoruz.

 

11.    Şiir Dinletileri:

Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin belirlediği şiirler, idarelerce seçilecek, öğrenciler tarafından 2018 Haziranın İlk haftasında  yıl sonu kapanış etkinliği dinleti şeklinde sunulacaktır.

 

12.    Ödül ve Belgelerin Verilmesi (Proje Kapanış Toplantısı)

Yılsonunda Ürgüp Kaymakamlığınca, düzenlenen proje kapanış programında törenle en verimli kitap okuyan öğrencilere “Öğrenci Belgesi” verilecek ve belgelerle birlikte her kademenin birincisine bilgisayar, ikincisine bisiklet ve üçüncüsüne spor seti (eşofman, spor ayakkabı ve top ) hediye edilecektir.

Her ay okullarda dereceye giren öğrencilerin bilgileri ve resimleri proje internet sitesinde yayınlanacaktır.

 

 1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
1.      Sürdürülebilirlik Ürgüp Kaymakamlığına bağlı okul ve kurumlar tarafından proje kapsamında bir sonraki dönem, eğitim öğretim döneminde yapılacak uygulamalar planlanırken, proje çıktıları göz önüne alınacak, aksayan ve eksik yönler düzeltilecek, iyi uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. Projenin her sene Ürgüp Kaymakamlığı ve proje ortaklarının desteği ile sürdürülmesi planlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • PROJENİN MALİYETİ:

 

PROJENİN MALİYETİ
SINIF SEVİLERİNE GÖRE BELİRLENEN KİTAPLARIN MALİYETİ
S. No Sınıf Seviyesi Öğrenci sayısı Kitap sayısı Tutarı TL AYLARA GÖRE Proje Kapsamında Okutulacak Kitapla
1 2. SINIF 415 415 8300 AYLAR Tutarı
2 3. SINIF 388 388 7760 Ekim 10635
3 4. SINIF 367 367 7340 Kasım 10635
4 5. SINIF 418 418 8360 Aralık 10635
5 6. SINIFLAR 535 535 10700 Ocak 10635
6 7. SINIFLAR 424 424 8480 Şubat 10635
7 8. SINIFLAR 385 385 7700 Mart 10635
8 9. SINIFLAR 454 454 9080 Nisan 10635
9 10. SINIFLAR 437 437 8740 Mayıs 10635
10 11. SINIFLAR 431 431 8620 TOPLAM 85080
TOPLAM 4254 4254 85080

 

 

“Z” KÜTÜPHANE ve DRAMA OYUN SALONU YAPIMI PLANLANAN OKUL TANITIM FAALİYETLERİ (KDV Hariç)
Okul Adedi Birim Fiyatı toplam Yapılaca İş Birim Fiyatı KDV Tutarı
9 Adet 40.000 TL 360.000 TL 6 Adet Billboard 763 137,34 900
100 Adet Afiş 500 90 590
1000 Adet Broşür 350 63 413
2 Adet Rolup Banner 200 36 236
  50 Adet Davetiye 175 31,5 206,5
2000 Adet Ayraç 150 27 177
  200 Adet Rozet 763 137,34 900
3 Adet Kırlangıç Bayrak 100 18 118
TOPLAM 3001 540,18 3541

 

 

PROJE TOPLAM MALİYETİ: 448621

 

 

 

 1. PROJE İÇİN OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR:

Projenin yürütülmesi için oluşturulan komisyonlar, aşağıda belirtildiği gibidir:

 

S.

No

4.I. PROJE YÜRÜTME ve DEĞERLENDİRME  KOMİSYONU 
Adı Soyadı Görevi – Branşı Görev Yeri
1 Arzu GÜLERYÜZ MARAŞLI İlçe MEM Özel Büro

Proje  Koordinatörü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
2 Ali KOÇTÜRK Okul Müdürü (Özel Büro) Özdemir Baykal Halk Eğitim Merkezi
3 Hasan DURAN Okul Müdürü (Özel Büro) Şehit Polis Fevzi Başaran Ortaokulu
4 Oğuzhan TEKİN Okul Müdürü (Özel Büro) Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
5 Selçuk YALÇIN Okul Müdürü (Özel Büro) Ürgüp Anadolu İmam Hatip Lisesi
6 Yusuf KABLAN Okul Müdürü (Özel Büro) Ürgüp Atatürk Ortaokulu
7 Tahsin Denizhan DENİZ Rehber Öğretmen (Özel Büro) Ürgüp Ayşe Sağdıç Çok Programlı Anadolu Lisesi
8 Ömer AKSOY Bilgisayar Öğretmeni (Özel Büro) Mustafa-Veli Halıcı İmam Hatip Ortaokulu
9 Ahmet BAYRAM Okul Müdürü Ürgüp Kılıçarslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
10 Badegül EREN Okul Müdürü Mehmet Diker Ortaokulu
11 Cengiz ABLAK Okul Müdürü Mehmet Dinler İlkokulu
12 Durhan AŞICI Okul Müdürü Ürgüp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
13 Durmuş CEYHAN Okul Müdürü Hayri Mehmet ÜRGÜPLÜ Anadolu Lisesi
14 İbrahim Sıtkı ÖZTÜRK Okul Müdürü Hacı Ahmet Toksöz Ortaokulu
15 İsrafil Sarıkaya Okul Müdürü Ali Baran Numanoğlu Ortakulu
16 İzzet ERDEM Okul Müdürü Ürgüp Ayşe Sağdıç Çok Programlı Anadolu Lisesi
17 Kenan ÇALIŞKAN Okul Müdürü Ayhan Ertürk İlkokulu
18 Mehmet DÜNDAR Okul Müdürü Memiş Aksoy İlkokulu
19 Mevlüt YALÇIN Okul Müdürü Ürgüp 15 Temmuz İlkokulu
20 Mustafa ÇAVUŞ Okul Müdürü Tesan Fen Lisesi
21 Selda KAÇIN Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Tesan Fen Lisesi
22 Onur TEKİN Türkçe Öğretmeni Mustafa-Veli Halıcı İmam Hatip Ortaokulu
23 Gülşah UĞUR Sınıf Öğretmeni Memiş Aksoy İlkokulu
Kurumların Yöneticileri İlçe genelindeki her Kurumun Amir, Müdür, ve Başkanları

 

Okul Müdürlüğü tarafından belirlenen Öğretmenler (Sınıf, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sınıf Rehber Öğretmenleri,..) tarafından her öğrencinin farklı kitap okuyarak dönüşümlü olarak tüm öğrencilerin belirlenen kitapları okumaları sağlanacaktır. ( Her öğrenciye ayda 2 kitap)

 

 

S.

No

4.2. KİTAP SEÇİM KOMİSYONU 
Adı Soyadı Görevi – Branşı Görev Yeri
1 Soysal GÜDEN İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
2 Çağlar Rıfat BOZKURT Okul Müdürü Türkan Diker İlkokulu
3 Yusuf KABLAN Okul Müdürü Ürgüp Atatürk Ortaokulu
4 Mustafa ÇAVUŞ Okul Müdürü Tesan Fen Lisesi
5 İzzet ERDEM Okul Müdürü Ayşe Sağdıç Çok Programlı Anadolu Lisesi
6 Cengiz ABLAK Okul Müdürü Mehmet Dinler İlkokulu
7 Melek Türkmen YILMAZ Türk Dili veEdebiyat Öğretmeni Ürgüp Anadolu Imam Hatip Lisesi
8 Onur TEKİN Türkçe Öğretmeni Mustafa-Veli Halıcı İmam Hatip Ortaokulu
9 Emre KAYA Türkçe Öğretmeni Hacı Ahmet Toksöz Ortaokulu
10 Keziban TORAMAN Sınıf Öğretmeni Ayhan Ertürk İlkokulu
11 Gülşah UĞUR Sınıf Öğretmeni Memiş Aksoy İlkokulu
12 Selda KAÇIN Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Tesan Fen Lisesi
13 Nurullah ÖZKAN Müd. Yrd. Sınıf Öğretmeni Türkan Diker İlkokulu
14 Mustafa BAYSAL İlçe Milli Eğitim Müd. BüroŞefi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

ÜRGÜP KAYMAKAMLIĞI

“HAYATIN ANLAMI KİTAP” PROJESİ

 

 1. FAALİYET PLANI
c Faaliyetler Süre Sorumlu Kurum / Okul
Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
1 Proje Kapsamında Okunacak Kitapların belirlenmesi Proje Kitap Seçim Komisyonu
2 Proje tanıtımı ve Açılışı Proje İlçe Yönetim Kurulu
3 Görünürlük materyallerinin (Afiş, Broşür, Brandaların) hazırlanması Proje İlçe Yönetim Kurulu
4 Sınıf Kitaplıkları ve z- kütüphanelerin oluşturulması ÜRGÜP Kaymakamlığı, Sponsorlar ve Okul Müdürlükleri
5 20 Dakika Kitap Okunması Okul Müdürlükleri ve Kurumlar
6 İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti Okul yönetimlerince  Okul proje uygulama, izleme ve değerlendirme komisyonu oluşturulacak ve aylık  okul takibi yapılacak
7 Kitap Okuma Bilinçlendirme Faaliyetleri Okul Müdürlükleri,  Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Kütüphane Memurluğu
8 Kitap Okuma Formlarının Doldurulması Okul Müdürlükleri,  Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü
9  Yazar Öğrenci Söyleşisi Proje Koordinatörü – Proje İlçe Yönetim kurulu
10 Kitap Okuma Günleri   İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Müdürlükleri
11 Şiir Dinletisi Ortaokul ve Ortaöğretim Okul Müdürlükleri
12 Ödül ve Belgelerin Verilmesi   İlçe Milli Eğitim Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesi

 

 

 

 

 

 1. PROJE İŞLEM BASAMAKLARI

 

6.1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacak iş ve işlemler

 1. a) İlçe Proje ekiplerini oluşturmak,
 2. b) Yapılacak çalışmaların ve etkinliklerin okul yönetimlerine tanıtılması,
 3. c) Yılsonu uygulama raporlarını değerlendirilmesi, ödüllendirilecek çalışmaların belirlenmesi,
 4. d) Okullardan gelebilecek öneri ve çalışma örneklerini paylaşıma açmak,
 5. e) Başarılı çalışmalar yürüten okul ve öğrencilerin ödüllendirmesi

f)Öğrencilerin okudukları kitaplar ile ilgili istatistik çalışmalarını tutmak ve raporlaştırmak ve proje yürütme kuruluna sunulması.

6.2. Okul Müdürlüklerince yapılacak iş ve işlemler

 1. a) Okul müdürü başkanlığında okul proje yürütme ekibini oluşturmak
 2. b) Okul okuma saati programını ve okul okuma eylem planını hazırlamak
 3. c) Proje etkinliklerini kurum personeline tanıtmak ve yapılacak etkinlikleri belirlemek,
 4. d) Okul ve sınıf kütüphaneleri zenginleştirme çalışmalarında bulunmak,
 5. e) Yapılan çalışmalardan okul panolarında sergilenmesi için zemin hazırlamak,
 6. f) Velilerin (ebeveynlerin) de kitap okuma etkinliklerine katabilecek etkinlikler düzenlemek,
 7. g) Projenin yürütülmesi için gerekli iş ve işlemleri takip etmek,
 8. h) Öğrencilerin okudukları kitaplar ile ilgili istatistik çalışmalarını tutmak ve raporlaştırmak ve ilçe yürütme kuruluna sunmak

6.3.  Sınıf – Şube – Branş Öğretmenlerince Yapılacak İş ve İşlemler

 1. a) Sınıf kitaplıklarının kurulmasına ve zenginleştirilmesine zemin hazırlamak,
 2. b) Kitap temini ve değişiminde rehberlik etmek,
 3. c) Kitap okuma etkinliklerinden örnekler uygulamak rol ve model olmak,
 4. d) Velilere tanıtım ve uygulama çalışmaları yapmak,
 5. e) Kütüphane çalışmalarına katılımı teşvik etmek, öğrencilerin üye olmalarını sağlamak,
 6. f) Öğrencilerin okudukları kitaplar ile ilgili istatistik çalışmalarını tutmak, raporlaştırmak ve okul yönetimine sunmak

6.4.  İlçe Milli Eğitim Dışı Kurum Yöneticiliklerince Yapılacak İş ve İşlemler

 1. Kitap okuma saati programını ve Kurum okuma eylem planını hazırlamak
 2. Komisyon tarafından belirlenen kitapların okunmasını sağlamak
 3. Kurum içi kitap okuma değerlendirmesini Kurumca belirlenecek komisyon marifeti ile yapmak (Kurum Yöneticisinin veya görevlendireceği yardımcısı yoksa belirleyeceği personel başkanlığında en az 3 Kişi)
 4. Kurum içi her ay sonu yapılacak değerlendirme sonucu derece sıralamasını en fazla kitap okuyan olarak yapmak.

 

                                                                                                                                 

 

Proje Sahibi Yetkilisi/İmza:

                                                             Mehmet MARAŞLI

                                                            ÜRGÜP Kaymakamı

 

Tarih  : 24 / 10/2017

 

                                       

 

 

 

EKLER

 

 

                                                   PROJE DEĞERLENDİRME

Form-1

 

 

KİTAP HARİTASI

İLKOKULLAR

Adı ve Soyadı     : …………………………………………………………………………    Tarih: ……/ ….. /20…

Sınıf                : ………………………                                                                           No: ……………

Okuduğu Kitabın Adı: ………………………

Kitabın Sayfa sayısı:

 

 

Kitabı beğendin mi                                           Evet                            Biraz                               Hayır

 

 

Öykünün Kahramanları

 

En Beğendiğin Kahraman ve  Özelliği

 

Olayın Geçtiği Zaman

 

Olayın Geçtiği Yer

 

Öyküde Anlatılan Olay

 

Çıkardığım Sonuç (Ana Düşünce)

 

 

 

 

KİTAP OKUMA DEĞERLENDİRME FORMU

Form-2

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı    :

Sınıfı  – Numarası              :

Form No                              :

 

Bir ülkede okumaya karşı istek artmadıkça, o ülkede gaflet ve gafletten doğacak felaket azalmaz. B. Franklin

KİTAP İLE İLGİLİ BİLGİLER
Kitabın Adı
Yazarı
Türü – Sayfa Sayısı
Okumaya Başladığım Tarih
Okumayı Bitirdiğim Tarih
Yayınevi, Basım Yılı Ve Yeri
Yazarın Okuduğum Diğer Kitapları

 

KİTAP İLE İLGİLİ DUYGULAR – DÜŞÜNCELER
Konusu
Olayın Geçtiği Yer ve Zaman
Kişiler Ve Özellikleri
Kitabın Kısaca Özeti
Kitaptaki En Beğendiğim İfadeler
Kitaptan Çıkardığım Sonuç
Kitap Hakkındaki Yorumum

 

 

 

 

 

………………………………..……………………….İLKOKULU/ORTAOKULU/LİSESİ

KASIM AYI ÖĞRENCİ “HAYATIN ANLAMI KİTAP” PROJESİ

KİTAP OKUMA SAATİ PROGRAMI

 

“İki nimet vardır ki, insanlar onların kıymetini hakkıyla takdir edemezler. Onlardan biri sıhhat, diğeri de boş vakittir.”

S.NO TARİH GÜN DERS SAATİ SÜRE
1 24 Ekim 2017 Salı SALI 1.SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
2 25 Ekim 2017 Çarşamba ÇARŞAMBA 2 SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
3 26 Ekim 2017 Perşembe PERŞEMBE 3 SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
4 27 Ekim 2017 Cuma CUMA 5 SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
5 30 Ekim 2017 Pazartesi PAZARTESİ 6 SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
6 31 Ekim 2017 Salı SALI 7. SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
7 1 Kasım 2017 Çarşamba ÇARŞAMBA 8.SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
8 2 Kasım 2017 Perşembe PERŞEMBE 1.SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
9 3 Kasım 2017 Cuma CUMA 2 SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
10 6 Kasım 2017 Pazartesi PAZARTESİ 3 SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
11 7 Kasım 2017 Salı SALI 5 SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
12 8 Kasım 2017 Çarşamba ÇARŞAMBA 6 SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
13 9 Kasım 2017 Perşembe PERŞEMBE 7. SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
14 10 Kasım 2017 Cuma CUMA 8.SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
15 13 Kasım 2017 Pazartesi PAZARTESİ 2 SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
16 14 Kasım 2017 Salı SALI 3 SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
17 15 Kasım 2017 Çarşamba ÇARŞAMBA 5 SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
18 16 Kasım 2017 Perşembe PERŞEMBE 6 SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
19 17 Kasım 2017 Cuma CUMA 7. SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
20 20 Kasım 2017 Pazartesi PAZARTESİ 8.SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
21 21 Kasım 2017 Salı SALI 1.SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
22 22 Kasım 2017 Çarşamba ÇARŞAMBA 2.SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
23 23 Kasım 2017 Perşembe PERŞEMBE 3.SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
24 24 Kasım 2017 Cuma CUMA 4.SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
25 27 Kasım 2017 Pazartesi PAZARTESİ 5. SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
26 28 Kasım 2017 Salı SALI 6.SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
27 29 Kasım 2017 Çarşamba ÇARŞAMBA 7. SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
28 30 Kasım 2017 Perşembe PERŞEMBE 8. SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
29 1 Aralık 2017 Cuma CUMA 1. SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
30 4 Aralık 2017 Pazartesi PAZARTESİ 2. SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI

 

 

 

Not: Okul Müdürlükleri günlük ders saatlerine göre dönüşümlü okuma saati planı yapacaklardır.