PROJEMİZ HAKKINDA

 

PROJENİN ADI HAYATIN ANLAMI KİTAP
PROJENİN SAHİBİ ÜRGÜP  KAYMAKAMLIĞI
PROJE KOORDİNATÖRÜ ARZU GÜLERYÜZ MARAŞLI
PROJENİN  TÜRÜ KÜLTÜR / SANAT / EDEBİYAT
PROJE BAŞLAMA TARİHİ 05.10.2018
PROJE BİTİŞ TARİHİ 12.06.2019
HEDEF KİTLE                         ÜRGÜP İLÇESİNDE, ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM GÖREN İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE ÖĞRENCİLERİ VE KAMU PERSONELLERİ

 

PROJE ÖZETİ

 

Projenin Adı Hayatın Anlamı Kitap
Proje Sahibi Ürgüp Kaymakamlığı
Proje Ortakları Kapadokya Üniversitesi, Gazeteciler Cemiyeti, Hacı Bektaş Veli Üniv.Sebahat ve Erol Toksöz Mes.Yüksekokulu, Ürgüp Ticaret Odası,  KAPTİD, KAPSED,Ürgüp Belediyesi, Ortahisar Belediyesi  ve diğer kamu kurum ve kuruluşları
Projenin Uygulama Yeri Türkiye/Nevşehir/Ürgüp İlçesi
Projenin Süresi (ay) 8 AY
Projenin Başlangıç / Bitiş Tarihi 05.10.2018 / 12.06.2019
Projenin Kısa Özeti “Hayatın Anlamı Kitap” projesi ile Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp İlçesi kamu kurum ve kuruluşlarının proje ortaklarıyla  ilçede okuma alışkanlığının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaçla; tüm vatandaşlara özellikle de okul ve kurumlarda öğrencilere, personellere ve velilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak üzere mevcut kütüphaneler etkin kullanılacak, bir taraftan öğrencilere kitap okuma heyecanı kazandırılırken, diğer taraftan da okulların ihtiyacı olan kitapların temini çalışmaları başlatılarak kütüphaneler zenginleştirilecektir.

Her ayın son haftası öğrencilerin o ay içerisinde okudukları kitap sayfa sayısının tespiti sınıf ve sınıf rehber öğretmenleri tarafından yapılacaktır.

Proje kapsamında okul ve kurumlarda her gün en az 20 dakika kitap okuma saati organize edilecek, okullarda kurullarda alınacak karar ile Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden biri okuma saati olarak belirlenecek, yılsonunda da tiyatro gösterisi düzenlenecektir.

Projenin Gerekçesi Türkiye İstatistik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığının yayınlanan raporlarına göre ülkemizin kitap okumada dünyada 86. sırada olduğu görülmektedir. Günümüzde teknolojiye ve sosyal medyaya olan bağımlılık, kitap okuma alışkanlığını olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Ülke olarak günde 6 saat televizyon izleyip, 4 saat internete girerken kitap okumaya sadece 1 dakika ayırmakta ve genel ihtiyaç listemizde “kitap” 235. sırada yer almaktadır.

Millet olarak dünyada iyi, güzel bir yer edinmek için okumak, düşünmek ve buna bağlı olarak tartışmak, sorgulamak, eleştirmek ve bilim üretmek zorundayız. İnsanların iletişim sağlayabilmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleri kelimelerle mümkün olmaktadır. Etkili bir iletişim için tarafların sahip olduğu kişisel kelime servetinin de yeterli seviyede olması gerekir.

Kelime servetini artırmada en etkili yollardan biri okumaktır. Okuma, öğrencilerin okuldaki derslerde okuduklarını daha iyi anlamalarına, daha iyi öğrenmelerine, birbirleriyle iyi seviyede iletişim kurabilmelerine ve öğretmenin anlatmak istediğini daha iyi anlamalarına katkıda bulunmaktadır. Okuma alışkanlığı, öğrencinin okul başarısını etkilemektedir. Etkin okuyan ve okuduğunu anlayan bir öğrencinin başarı seviyesi yüksek olmaktadır. Okuma alışkanlığının matematik, fizik gibi sayısal derslere yararı, sosyal derslere yararı kadar fazla olmaktadır. Araştırmalar okuma alışkanlığına sahip bir öğrencinin, okuma alışkanlığı olmayan aynı zekâ düzeyinde bir öğrenciye göre matematik problemini %35 daha hızlı çözdüğünü ortaya koymaktadır. Bu, bir saatlik bir sınavda öğrencinin 20-25 dakika gibi çok önemli bir zaman kazanması anlamına gelmektedir. Gerek Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu sınavlarda gerekse yüksek öğretime geçiş sınavlarında; okuduğunu anlama ve yorumlamaya dönük soruların sorulması da öğrencilerimiz için kitap okumanın önemini arttırmaktadır.

Okuma alışkanlığı, öğrencilerin not ortalamalarına da yansımaktadır. Araştırmalarda okuma alışkanlığı seviyesi yükseldikçe, öğrencilerin not ortalamasının da yükseldiği görülmüştür. Elbette okuma alışkanlığı ile okul başarısı arasındaki ilişkide tek etken okuma alışkanlığı değildir. Ancak güçlü okuma alışkanlığının okul başarısını büyük oranda etkilediği net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Okuma alışkanlığı temelde örgün eğitim sistemi içinde kazanılan bir beceridir. Çocuklarda okuma eğitiminin 15 yaş sonuna kadar planlı ve sürekli bir biçimde yapılması sonucunda okuma alışkanlığı oluşmakta ve hayatları boyunca devam etmektedir.

Her gün 20 dakika kitap okuyan bir öğrenci, yılda 7300 dakika kitap okumuş olmaktadır. Bu süre sonunda öğrenci yaklaşık 1.460.000 kelime okumuş olacaktır. Bu da 200 sayfalık 29 kitaba karşılık gelmektedir. Bu sayı kişiyi kuvvetli okuma alışkanlığına sahip bir okur yapmak için yeterlidir.

Bu proje ile okullardan başlayan bir okuma hamlesi ile ülkemizde okuma alışkanlığı kazandırılmasına; Ürgüp ilçesi yer ve şartlarında katkı sunulması hedeflenmektedir.

Projenin Hedefleri Projenin Genel Hedefi;

Nevşehir Ürgüp ilçesi genelinde vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve okunan kitap/sayfa sayısını arttırmaktır.

Projenin Özel Hedefleri;

 •  Ürgüp ilçesinin ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki okullarının kitap sayısını arttırmak,
 • Bu okullarda okuyan öğrencilerin okuma alışkanlığının ve okuma kalitesinin artırılmasını sağlamak,
 • Ürgüp ilçesinde okuyan öğrencilere okuma alışkanlığının yanı sıra okuduğunu anlama, öğrenme, yazma, etkili düşünebilme, problem çözme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, konuşma ve ifade etme becerilerini kazandırmak,
 • Öğrencilerin kelime hazinelerini, karar verme yeteneklerini, özgüvenlerini, hayal güçlerini geliştirerek Dünya’ya bakış açılarını değiştirmek,
 • Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirerek, akademik başarılarını da arttırmak,
 • Gelecekte okuyan okumayı bir kültür haline getiren nesiller için bugünden okuma alışkanlıkları kazandırmak,
 • Proje kapsamında seviyelerine uygun kitaplarla öğrencilere okuma alışkanlığı ve zevki kazandırmak,
 • Ürgüp İlçesi kamu görevlilerine okuma alışkanlığı ve zevki kazandırmak,
 • Kişinin içinde yaşadığı vatanı, ait olduğu milleti ve dolayısıyla kendini sevmesi ve saygı duymasını sağlamaktır.
Projenin Yasal Dayanağı
 • 26.07.2014 tarih ve 29072 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,
 • 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,
 • 2004 tarih ve 60 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi,
 • 08.06.2017 tarih ve 30090 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği,
 • 2005 tarih ve 70 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi,
 • 22.08.2001 tarih ve 24501 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği,
Hedef  Gruplar İlçe geneli ilkokul 2-4. sınıf (1184 öğrenci), ortaokul ( 1739 öğrenci), ortaöğretim (lise) (1680 öğrenci) kurumları öğrencileri,  kamu kurumu çalışanları
Nihai Faydalanıcılar İlkokul, ortaokul, ortaöğretim(lise)de öğrenim gören öğrenciler, öğrenci velileri, tüm kamu kurumu çalışanları
Beklenen Sonuçlar Projenin uygulanması sonucunda;

 • Okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine, çocuk ve gençlerimizin kitapla buluşmasına bir nebze de olsa katkı sağlanmış olacak;
 • Öğrenciler kitap okuma alışkanlığı ve kitap okuma zevki kazanarak, gelecekte nesillerin okumayı bir kültür kazanımı edinmeleri sağlanacak;
 • Öğrencilerin öğrenme ve anlama yetenekleri artacak;
 • Öğrencilere açık ve etkili düşünebilme, yazabilme ve problem çözme becerisi ve anlayarak okuma becerisi kazandırılacak;
 • Öğrencilere dilimizi (Türkçe’yi) doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi kazandırılarak, öğrencilerin kelime hazineleri zenginleştirilecek;
 • Okuyarak olayların ve gelişmelerin gerçek boyutunu öğrenen bireyler olarak, öncelikle öğrencilerin öz güvenlerini arttırmak yoluyla kitap okuma alışkanlığı kazandırılacak;
 • Edinilen geniş kelime dağarcığı sayesinde, öğrencilerin daha fazla kavramla düşünebilmelerine ve kendilerini ifade ederek sosyalleşmelerine imkân sağlanacak;
 • “Boş zamanın olmadığı , boşa harcanan zaman olduğu” kavramları yerleştirilerek zamanını kitap okuyarak değerlendiren öğrencilerin, edindikleri bilgi ve kültür sonucunda toplum içinde etkin bir kişiliğe sahip olmaları sağlanacak;
 • Okumanın düşünmeye olan katkısı, hayata bakış penceresine sunduğu genişlik sayesinde öğrencilerin ders başarısının artışı ile hayat başarısını yakalamalarına katkı sağlanacak;
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kitap okumalarının hem vatandaş üzerinde olumlu etkileri olacak, hem de bu kişilerin ailelerine örnek teşkil etmeleri sağlanacak;
 • Çocuklarının bulunduğu bir projede ailelerin de destek vermesiyle okuma alışkanlığının etki edeceği alanın genişlemesi sağlanacak;
 • Proje kapsamında belirlenen etkinlikler ile seviyelerine uygun kitaplarla öğrencilerin okumayı bir ihtiyaç olarak görmeleri sağlanacak;
 • Farklı bakış açıları geliştiren, hayal gücü zenginleşmiş, düşünen ve sorgulayan öğrencilerimiz yetişecek;
 • Kitap okuma davranışını okul ve kurumlardan başlayarak tüm Ürgüp halkının benimsemesi sağlanacak;
 • Hayatın her safhasında kitap okuma alışkanlığı yerleştirilecek ve “Hayatın Anlamı Kitap”  prensibinin sürekli canlı tutulması sağlanacaktır.

 

 

Temel Faaliyetler 1.     Proje Kapsamında Okunacak Kitapların Belirlenmesi:

Ekim ayı içerisinde Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, sınıf öğretmenleri ve okul müdürlerinden oluşturulan proje kitap seçim komisyonunca kütüphanelere alınacak, okullara verilecek kitaplar belirlenecektir.

Projenin hedef kitlesi başta ilçe genelinde eğitim öğretime devam eden ilkokul 24. sınıfları, ortaokul ve ortaöğretim öğrencileridir.

2.   Proje Açılışı ve Tanıtımı:

Avanos Güray Müze’de 05 Ekim 2018 tarihinde yapılacak bir açılışla proje başlatılacak, açılışa protokol ve ilçe merkezindeki tüm okul müdürleri ile belirli sayıda öğrenci katılacaktır. Katılımcılara girişte proje komisyonu tarafından belirlenen kitaplar hediye edilecek, proje tanıtımı, protokol konuşmaları ve mini konserin ardından, tüm katılımcılar ve öğrenciler 10 dakika kitap okuyacaktır. İlçe genelindeki tüm okullardaki yöneticiler,  öğretmenler, öğrenciler ve personelin de aynı anda kitap okuması ile proje başlatılmış olacaktır.

 3.    Görünürlük Faaliyetleri:

Görünürlük faaliyetleri kapsamında oluşturulan proje web sitesi oluşturulacak, projeyi tanıtıcı afiş ve broşürler bastırılacaktır. Afiş ve broşürler kamu kurum ve kuruluşları ile okullara dağıtılacaktır. Proje süresince reklam panolarında projenin duyurulması da görünürlük faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecektir. Projenin tanıtımını yapmak, projeyle ilgili çeşitli duyuru ve haberleri yayınlamak üzere www.hayatinanlamikitap.org alan adıyla internet sitesi kurulacak, sitenin kurulumu ve güncellenmesi Kaymakamlık Basın Bürosu tarafından yapılacak, proje süresince site güncel tutulacak, her ay en çok kitap okuyan öğrenci bilgileri sitede yayınlanacak, okuma formları, okuma belgeleri, kitap listeleri sitede yer alacaktır. Proje ile ilgili her türlü haber de bu web sitesinde yayınlanacaktır.Ayrıca projenin İnstagram ve Facebook hesapları oluşturularak , bütün faaliyetler duyurulacaktır.

 4.       Sınıf Kitaplıklarını Zenginleştirme,Z kütüphanelerin Oluşturulması ve Tahsinağa Halk Kütüphanesinin Yenilenmesi:

Ürgüp Kaymakamlığı ve proje sponsorlarının destekleri ile okul kütüphaneleri ve sınıf kitaplıkları zenginleştirilecek, ayrıca “ Z “ kütüphaneler kurularak, modern ve ilgi çekici hale gelmiş , kitap yönünden oldukça zenginleşmiş olması sağlanacaktır. Tüm kurum ve kuruluşların okul ve sınıf kitaplıklarına kitap desteği sağlamaları; velilerin okul ve sınıf kitaplıklarına kitap desteği sağlamaları bu faaliyet kapsamında desteklenecektir.

5.       20 Dakikalık Kitap Okuma Faaliyeti:

Okullarda ve diğer kamu kurumlarında düzenli olarak her gün 20 dakika kitap okunması sağlanacaktır. 20 dakikalık toplu okuma saatleri okullarda zümre tutanakları ile karar altına alınabilecek, okullarda kurullarda alınacak kararla Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden biri okuma saati olarak belirlenebilecektir. Sınıflarda toplu okuma saatleri (dönüşümlü saatlerde) düzenlenecektir.Ekim ayından itibaren eğitim öğretim dönemi boyunca okullarda kitap okumak için her gün 20 dakika zaman ayrılacak, kitap okuma zamanı her gün bir sonraki derste olacak şekilde dönüşümlü olarak belirlenecek, okullar dışındaki tüm kurumlarda da mesainin ilk 20 dakikası kitap okumaya ayrılacaktır.

 6.       Kitap Okuma Bilinçlendirme Faaliyetleri:

Proje süresince kitap okuma faaliyetlerine ek olarak farklı bilinçlendirme faaliyetleri de gerçekleştirilecektir. Okuma alışkanlığının temelinin atılmasında temel eğitim öğretmenlerine büyük görevler düşmektedir. İlkokullarda sınıf öğretmenleri ortaokullarda Türkçe öğretmenleri ve ortaöğretimde Edebiyat öğretmenleri, şube rehber öğretmenleri projenin amaç ve hedeflerinde belirtilen her bir konuyu öğrencileriyle birlikte tartışıp, bu maddelerin önemini kavramalarını sağlayacaklardır.

 • Okullarda şubelerin dönüşümlü olarak İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ederek öğrencilerin kütüphane kültürünü edinmeleri sağlanabilir. Bu etkinlik, öğrencilerin velisiyle veya öğretmeniyle kütüphaneleri ziyaret ederek, orada istediği kitabı seçip okuması veya kütüphaneye üye olup, seçtiği kitabı belli süreler için alıp okuması şeklinde uygulanacaktır.
 • Okumanın insan hayatındaki yeri ve önemi hakkında öğrencilere ve velilere yönelik çeşitli bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
 • Veli toplantıları yapılarak kitap okumanın önemi anlatılacak ve proje konusunda destek sağlamaları istenecektir.
 • Okullarda gerçekleştirilen sosyal kulüp toplantılarında kitap ve kitap okumanın önemi vurgulanacaktır.
 • Okuma saati esnasında okullara gelen ziyaretçilerin de okumaları için “Kitap Köşeleri” oluşturulacaktır.
 • Kitap okunması ve okumanın sağladığı faydalar ile ilgili güzel sözlerin, deyişlerin görünür yerlere asılması, bu yazıların periyodik olarak yenileriyle değiştirilmesi sağlanacaktır.
 • Okulları/kurumların  her biri proje kapsamında kendine özgü bir uygulama ya da etkinlik yapacaktır.( Velilerle birlikte , küçük yarışmalar ,okuma halkaları oluşturma , farklı yaş gruplarının etkileşimi , yaşlılar yada engellilerle etkinlik …vb şeklinde)
 • Ayrıca Nisan ayının üçüncü Pazar günü “Kitap Hediye Günü” olması münasebetiyle bütün okulların katılımıyla bir etkinlik yapılacaktır.

Bu faaliyetlere ek olarak aşağıdaki bilinçlendirme faaliyetleri de proje süresince gerçekleştirilebilir:

 • Kitap okumanın satın almaktan ibaret olmadığı , istenirse çok ekonomik yollarla kitap okunabileceği anlayışının yaygınlaştırılması için İlçe kütüphanesine öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde götürülerek kütüphanenin tanıtılması sağlanabilir,
 • İl merkezinde ve civar illerde açılacak kitap fuarları ziyaret edilebilir,
 • Öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla okullara kaymakam, belediye başkanı ve kurum müdür ve amirleri davet edilerek birlikte kitap okuma uygulaması yapılabilir,
 • Okuma alışkanlığında önemli etkileri olan toplumsal ve bireysel unsurlardan, okumayı özendiren ve destekleyen kültürel-toplumsal etkinlikler; araştırmaya dayalı ve okumayı teşvik eden faaliyetler; okumayı öne çıkaran ve destekleyen medyadan faydalanılabilir.
 • Ailelerin yapacağı etkinlikler arasında; anne ve babanın okuyarak model olması, evde kitaplık oluşturulması, evde okuma saati uygulaması yapılabilir.
 • Okul öncesi dönemde çocuğa kitap okunması; çocuğun kitabevlerine, kitap fuarlarına götürülmesi;okuduğu kitaplar hakkında çocuklarla konuşmak sayılabilir.

Öğretmenlerin  yapacağı etkinlikler arasında; okuyarak kendisinin model olması, iyi bir sınıf kitaplığı ve okul kütüphanesi kurmak; bazı dersleri kütüphanede yapmak; öğrencileri kütüphaneye üye yapmak; okuduğu için öğrencileri ödüllendirmek ve övmek; okuma saatlerini etkili kullanmak; okuyacağı kitap seçiminde öğrenciye rehberlik etmek; okuma konusunda velilerle işbirliği yapmak; öğrenciler için eleştirel okumalar yapmak gibi etkinlikler sayılabilir.

 7.       İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti:

Tüm bu bilinçlendirme faaliyetleri yapıldıktan sonra okul yönetimlerince öğretmenlerden proje uygulama, izleme ve değerlendirme komisyonu oluşturulacaktır.

 • Komisyon tarafından kontrol ve değerlendirme sonuçları takip edilecek ve değerlendirme sonuçları  her ayın son iş gününde İlçe Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyonuna bildirilecektir. İlçede toplanan sonuçlar aylık olarak ilan edilecek , ayrıca Mayıs ayı sonunda her derece okulda yıl boyunca en verimli kitap okuyan öğrenciler belirlenerek kapanış töreninde ödüllendirilecektir.Bununla birlikte  okul müdürlüğü de komisyonun bildirdiği öğrenciyi her ay sonunda okulunda ilan edecek ve ödüllendirilecektir.
 • Tüm bu izleme ve değerlendirme faaliyetleri boyunca www.hayatinanlamikitap.org  web sitesi ile açılacak olan Facebook ve İnstagram sayfaları etkin olarak kullanılacaktır.
 • Okullarda öğrenciler kitap okumaya teşvik edilecek, her öğrencinin, güçlü okuma alışkanlığına sahip olabilmesi (ayda 2 veya daha fazla kitap okuması) için çalışılacak, öğrencilerin nitelikli kitap okumaları için Türkçe ve Türk Dili Edebiyat öğretmenleri ile sınıf öğretmenleri  tarafından komisyonca belirlenen kitapların yanı sıra öğrencilerin seviyelerine uygun kitaplar da tavsiye edilecektir. Proje komisyonu tarafından belirlenen kitap listeleri de proje sitesi www.hayatinanlamikitap.org sitesinde yayınlanacaktır. Kurumlarda personellerin kitap okuma saatlerinin takipleri kurum yöneticileri tarafından sağlanacaktır.

8.       Kitap Okuma Formlarının doldurulması:

Okul Müdürlüklerince her okul kendi öğretmenlerinden (Sınıf, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sınıf Rehber Öğretmenleri,..) Hayatın Anlamı Kitap Okuma Proje Uygulama, İzleme ve Değerlendirme komisyonu oluşturacaktır. Komisyon her öğrencinin kitap okumalarını takip edecektir. Öğrencilerden Kitap Okuma Değerlendirme Formu (Ek1-2) doldurmaları istenecektir.Sınıf ya da sınıf rehber öğretmenleri tarafından bu formların takibi yapılarak aylık olarak okul komisyonlarına teslim edilecek , okullar tarafından da İlçe Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyonuna gönderilecektir.

9.       Yazar-Öğrenci Söyleşisi:

Proje koordinatörü ve proje ilçe yönetim kurulunca uygulama tarihine yakın bir zamanda salon/derslik ve öğrenci sayıları dikkate alınarak yapılacak planlamaya göre yazar/yazarlar davet edilerek genel olarak okumanın; özel olarak kitap okumanın önemi hakkında söyleşiler gerçekleştirmek üzere öğrencilerle bir araya getirileceklerdir.

 10.    Kitap Okuma Günleri:

Ülkemizde kitap okuma oranının gün geçtikçe azalması ve teknolojinin gençler tarafından olumsuz yönde kullanılarak kitap okuma alışkanlığına engel olması sebebiyle organize ettiğimiz Hayatın Anlamı Kitap projemizin bir ayağı olarak kitap okuma günleri hayata geçirilecektir.

Kitap okuma günleri bir aylık periyotlarla önceden duyurusu yapılmış bir mekanda bir araya gelecek kitapseverlerin (öğrenci, öğretmen, veli vb) kitap okumasıyla gerçekleşecektir.

Her ayki kitap okuma gününe bir sloganla davetiye düzenlenecektir. Bunun duyurusu

Web Sayfamız: https://www.hayatinanlamikitap.org

Facebook Sayfamız: https://www.facebook.com/hayatin.anlami.kitap.urgup.50

İnstagram Sayfamız: https://www.instagram.com/hayatinanlamikitap

hesaplarında yapılacaktır.

 • Ekim ayında Güray Müzede okuyoruz.
 • Kasım ayında Ortahisar Kültür Müze’de kitap okuyoruz.
 • Aralık ayında Sevgi Evleri’nde kitap okuyoruz.
 • Ocak ayında Millet Kıraathanesi’nde kitap okuyoruz.
 • Şubat ayında Argos Bezirhane’de kitap okuyoruz
 • Mart ayında Rehabilitasyon Merkezi’nde/kadınlarla kitap okuyoruz
 • Nisan ayında parkta kitap okuyoruz.
 • Mayıs ayında Ramazan münasebetiyle camide kitap okuyoruz.

 11.Kariyer Günleri:

Yaşamımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimiz iş yerinde, kendine uygun, sevdiği mesleği yaparak çalışan bireylerin daha fazla iş doyumuna sahip olduğu, daha fazla olumlu duygular deneyimlediği yapılan araştırmalarla da kanıtlanmıştır. Mesleki yaşamında hissettiği olumluluk ve motivasyon bireyin diğer alanlardaki yaşamında da kendini iyi hissetmesine katkı sağlayarak yaşam kalitesini arttırmaktadır. Bu noktada, “seçilecek olan mesleğin kişiye uygunluğu” önemsenmesi gereken bir konudur. Bir mesleğin kendimize uygun olup olmadığını anlamanın yolu ise; farklı kaynaklardan bilgi edinmeyi, profesyonel iş yaşamında çalışanların deneyimlerini dinlemeyi,  onlarla mesleki paylaşımlarda bulunmayı, gerekli eğitimi almak için bir yol haritası çizmeyi ve belirli bir süreci gerektirir.

Öğrencilerimizin derslerde aldığı bilgileri gerçek hayatla birleştirerek pratiğe dönüştürmelerini, iletişim yeteneklerini, ilgi ve yetkinlikleri doğrultusunda uygun mesleği seçmelerini, kişisel gelişimlerini artırmalarını, iş dünyasını tanımalarını, farkındalıklarının artmasını sağlamak amacıyla projemiz kapsamında organize ettiğimiz kariyer günleri hayata geçirilecektir.

12.  Proje Kapanış Toplantısı

 Ödül ve Belgelerin Verilmesi

Yılsonunda Ürgüp Kaymakamlığınca, düzenlenen proje kapanış programında törenle en verimli kitap okuyan öğrencilere “Başarı Belgesi” verilecek ve belgelerle birlikte her kademenin birinci , ikinci ve üçüncüleri ödüllendirilecektir.

Her ay okullarda dereceye giren öğrencilerin bilgileri ve resimleri proje internet sitesinde yayınlanacaktır.

Tiyatro Gösterisi:

Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin yönetmenliğinde, öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi ile birlikte 2019 Haziranın ikinci haftasında  yıl sonu kapanış etkinliği yapılacaktır.

 

 

Sürdürülebilirlik Ürgüp Kaymakamlığına bağlı okul ve kurumlar tarafından proje kapsamında bir sonraki dönem, eğitim öğretim döneminde yapılacak uygulamalar planlanırken, proje çıktıları göz önüne alınacak, aksayan ve eksik yönler düzeltilecek, iyi uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. Projenin her sene Ürgüp Kaymakamlığı ve proje ortaklarının desteği ile sürdürülmesi planlanmaktadır.

 

PROJE İÇİN OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR

Projenin yürütülmesi için oluşturulan komisyonlar, aşağıda belirtildiği gibidir:

 

S.

No

 PROJE YÜRÜTME KOMİSYONU 
Adı Soyadı Görevi – Branşı Görev Yeri
1 Arzu GÜLERYÜZ MARAŞLI İlçe MEM Özel Büro

Proje  Koordinatörü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
2 Mustafa ÇAVUŞ Okul Müdürü Tesan Fen Lisesi
3 Selçuk YALÇIN Okul Müdürü Ürgüp Anadolu İmam Hatip Lisesi
4 Burhan AŞICI Okul Müdürü Ürgüp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
5 Durmuş CEYHAN Okul Müdürü Hayri Mehmet Ürgiplü Anadolu Lisesi
6 İzzet ERDEM Okul Müdürü Ürgüp Ayşe Sağdıç Çok Programlı Anadolu Lisesi
7 Kağan ÇELİK Okul Müdürü Kılıçarslan Mes.ve Tek.Anadolu Lisesi
8 Yusuf KABLAN Okul Müdürü Ürgüp Atatürk Ortaokulu
9 Hasan DURAN Okul Müdürü Şehit Polis Fevzi Başaran Ortaokulu
10 Badegül EREL Okul Müdürü Mehmet Diker Ortaokulu
11 İbrahim Sıtkı ÖZTÜRK Okul Müdürü Hacı Ahmet Toksöz Ortaokulu
12 Mustafa FİDAN Okul Müdürü Mustafa-Veli Halıcı İ.H.O.
13 Nezih TALU Okul Müdürü Ortahisar Fatih Ortaokulu
14 İsrafil Sarıkaya Okul Müdürü Ali Baran Numanoğlu Ortakulu
15 Cengiz ABLAK Okul Müdürü Mehmet Dinler İlkokulu
16 Kenan ÇALIŞKAN Okul Müdürü Ayhan Ertürk İlkokulu
17 Mehmet DÜNDAR Okul Müdürü Hanife Memiş Aksoy İlkokulu
18 Mevlüt YALÇIN Okul Müdürü 15 Temmuz İlkokulu
19 Çağlar Rıfat BOZKURT Okul Müdürü Türkan Diker İlkokulu
20 Oğuzhan TEKİN Okul Müdürü Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
21 Tahsin Denizhan DENİZ Rehberlik Öğretmeni Ürgüp Ayşe Sağdıç Çok Programlı Anadolu Lisesi
22 Hasan ATEŞ Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Aksalur İbrahim Aydın Ortaokulu
Kurumların Yöneticileri İlçe genelindeki her kurumun amir, müdür, ve başkanları

 

Okul Müdürlüğü tarafından belirlenen Öğretmenler (Sınıf, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sınıf Rehber Öğretmenleri,..) tarafından her öğrencinin farklı kitap okuyarak dönüşümlü olarak tüm öğrencilerin belirlenen kitapları okumaları sağlanacaktır. ( Her öğrenciye ayda 2 kitap)

 

 

 

S.

No

 KİTAP SEÇİM KOMİSYONU 
Adı Soyadı Görevi – Branşı Görev Yeri
1 Nilay GÖKDENİZ İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
2 Mevlüt YALÇIN Okul Müdürü 15 Temmuz İlkokulu
3 Badegül EREL Okul Müdürü Mehmet Diker Ortaokulu
4 Mehmet ÖZTÜRK Müdür Yardımcısı Tesan Fen Lisesi
5 Mahir ÖZTÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hayri Mehmet Ürgüplü Anadolu Lisesi
6 Melih TOPAL Türk Dili veEdebiyatı Öğretmeni Ayşe Sağdıç Çok Programlı Anadolu Lisesi
7 Mehtap ALTUNKAŞ Türkçe Öğretmeni Atatürk Ortaokulu
8 Onur TEKİN Türkçe Öğretmeni Mustafa-Veli Halıcı İmam Hatip Ortaokulu
9 Keziban TORAMAN Sınıf Öğretmeni Ayhan Ertürk İlkokulu
10 Niyazi YEDİER Sınıf Öğretmeni Türkan Diker İlkokulu
11 Mustafa YAMAN Rehberlik Öğretmeni Kılıçarslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
12 Neşat GÜNBATTI Felsefe Öğretmeni Tesan Fen Lisesi

  

S.

No

 PROJE İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 
Adı Soyadı Görevi – Branşı                        Görev Yeri
1 Nilay GÖKDENİZ Şube Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
2 Yusuf KABLAN Okul Müdürü Atatürk Ortaokulu
3 Emre SÜZER Müdür Yardımcısı Hayri Mehmet Ürgüplü Anadolu Lisesi
4 Hasan ATEŞ Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Aksalur İbrahim Aydın Ortaokulu
5 Eray HANLIOĞLU Müdür Yardımcısı Mehmet Diker Ortaokulu

  

 

T.C.

 ÜRGÜP KAYMAKAMLIĞI

“HAYATIN ANLAMI KİTAP” PROJESİ

 FAALİYET PLANI

c Faaliyetler Süre Sorumlu Kurum / Okul
Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
1 Proje Kapsamında Okunacak Kitapların Belirlenmesi X Proje Kitap Seçim Komisyonu
2 Proje Tanıtımı ve Açılışı X Proje İlçe Yönetim Kurulu
3 Görünürlük materyallerinin (Afiş, Broşür, Brandaların) hazırlanması X Proje İlçe Yönetim Kurulu
4 Sınıf Kitaplıkları ve z- Kütüphanelerin Oluşturulması X X X X X X X X ÜRGÜP Kaymakamlığı, Sponsorlar ve Okul Müdürlükleri
5 20 Dakika Kitap Okunması X X X X X X X X Okul Müdürlükleri ve Kurumlar
6 İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti X X X X X X X X Okul yönetimlerince  Okul proje uygulama, izleme ve değerlendirme komisyonu oluşturulacak ve aylık  okul takibi yapılacak
7 Kitap Okuma Bilinçlendirme Faaliyetleri X X X X X X X X Okul Müdürlükleri,  Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Kütüphane Memurluğu
8 Kitap Okuma Formlarının Doldurulması X X X X X X X X Okul Müdürlükleri,  Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü
9  Yazar Öğrenci Söyleşisi X X X X X X X X Proje Koordinatörü – Proje İlçe Yönetim kurulu
10 Kitap Okuma Günleri  X X X X X X X X İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Müdürlükleri
11 Tiyatro Gösterisi X X Ortaöğretim Okul Müdürlükleri
12 Kariyer Günleri  X X X X X X X X İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Müdürlükleri
13 Ödül ve Belgelerin Verilmesi   X X İlçe Milli Eğitim Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesi

 

 

 

PROJE İŞLEM BASAMAKLARI

 

6.1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacak iş ve işlemler

 1. a) İlçe Proje ekiplerini oluşturmak,
 2. b) Yapılacak çalışmaların ve etkinliklerin okul yönetimlerine tanıtılması,
 3. c) Yılsonu uygulama raporlarını değerlendirilmesi, ödüllendirilecek çalışmaların belirlenmesi,
 4. d) Okullardan gelebilecek öneri ve çalışma örneklerini paylaşıma açmak,
 5. e) Başarılı çalışmalar yürüten okul ve öğrencilerin ödüllendirmesi

f)Öğrencilerin okudukları kitaplar ile ilgili istatistik çalışmalarını tutmak ve raporlaştırmak ve proje yürütme kuruluna sunulması.

6.2. Okul Müdürlüklerince yapılacak iş ve işlemler

 1. a) Okul müdürü başkanlığında okul proje yürütme ekibini oluşturmak
 2. b) Okul okuma saati programını ve okul okuma eylem planını hazırlamak
 3. c) Proje etkinliklerini kurum personeline tanıtmak ve yapılacak etkinlikleri belirlemek,
 4. d) Okul ve sınıf kütüphaneleri zenginleştirme çalışmalarında bulunmak,
 5. e) Yapılan çalışmalardan okul panolarında sergilenmesi için zemin hazırlamak,
 6. f) Velilerin (ebeveynlerin) de kitap okuma etkinliklerine katabilecek etkinlikler düzenlemek,
 7. g) Projenin yürütülmesi için gerekli iş ve işlemleri takip etmek,

h)Öğrencilerin okudukları kitaplar ile ilgili istatistik çalışmalarını tutmak ve raporlaştırmak ve ilçe yürütme kuruluna sunmak

6.3. Sınıf – Şube – Branş Öğretmenlerince Yapılacak İş ve İşlemler

 1. a) Sınıf kitaplıklarının kurulmasına ve zenginleştirilmesine zemin hazırlamak,
 2. b) Kitap temini ve değişiminde rehberlik etmek,
 3. c) Kitap okuma etkinliklerinden örnekler uygulamak rol ve model olmak,
 4. d) Velilere tanıtım ve uygulama çalışmaları yapmak,
 5. e) Kütüphane çalışmalarına katılımı teşvik etmek, öğrencilerin üye olmalarını sağlamak,
 6. f) Öğrencilerin okudukları kitaplar ile ilgili istatistik çalışmalarını tutmak, raporlaştırmak ve okul yönetimine sunmak

6.4. İlçe Milli Eğitim Dışı Kurum Yöneticiliklerince Yapılacak İş ve İşlemler

 1. Kitap okuma saati programını ve kurum okuma eylem planını hazırlamak
 2. Komisyon tarafından belirlenen kitapların okunmasını sağlamak
 3. Kurum içi kitap okuma değerlendirmesini kurumca belirlenecek komisyon marifeti ile yapmak (Kurum yöneticisinin veya görevlendireceği yardımcısı yoksa belirleyeceği personel başkanlığında en az 3 kişi)
 4. Kurum içi her ay sonu yapılacak değerlendirme sonucu derece sıralamasını en fazla kitap okuyan olarak yapmak.

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                   05.10.2018

                                                                                                                                                                            Mehmet MARAŞLI

                                                                                                                                                                                     Kaymakam

 

 

                                                                                                                                                                             

 

                                       

 

 

 


                                                   PROJE DEĞERLENDİRME

Form-1

 

 

KİTAP HARİTASI

 

İLKOKULLAR

Adı ve Soyadı    : …………………………………………………………………………    Tarih: ……/ ….. /20…

Sınıf                : ………………………                                                                 No: ……………

Okuduğu Kitabın Adı: ………………………

Kitabın Sayfa sayısı:

 

 

 

Kitabı beğendin mi                                        Evet                            Biraz                               Hayır

 

 

Öykünün Kahramanları

 

En Beğendiğin Kahraman ve  Özelliği

 

Olayın Geçtiği Zaman

 

Olayın Geçtiği Yer

 

Öyküde Anlatılan Olay

 

Çıkardığım Sonuç (Ana Düşünce)

 

 


 

KİTAP OKUMA DEĞERLENDİRME FORMU

Form-2

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı   :

Sınıfı  – Numarası            :

Form No                            :

 

Bir ülkede okumaya karşı istek artmadıkça, o ülkede gaflet ve gafletten doğacak felaket azalmaz. B. Franklin

KİTAP İLE İLGİLİ BİLGİLER
Kitabın Adı
Yazarı
Türü – Sayfa Sayısı
Okumaya Başladığım Tarih
Okumayı Bitirdiğim Tarih
Yayınevi, Basım Yılı Ve Yeri
Yazarın Okuduğum Diğer Kitapları

 

KİTAP İLE İLGİLİ DUYGULAR – DÜŞÜNCELER
Konusu
Olayın Geçtiği Yer ve Zaman
Kişiler Ve Özellikleri
Kitabın Kısaca Özeti
Kitaptaki En Beğendiğim İfadeler
Kitaptan Çıkardığım Sonuç
Kitap Hakkındaki Yorumum

 


 

  

………………………………..……………………….İLKOKULU/ORTAOKULU/LİSESİ

EKİM AYI ÖĞRENCİ “HAYATIN ANLAMI KİTAP” PROJESİ

KİTAP OKUMA SAATİ PROGRAMI

 

 

 

“İki nimet vardır ki, insanlar onların kıymetini hakkıyla takdir edemezler. Onlardan biri sıhhat, diğeri de boş vakittir.”

S.NO TARİH GÜN DERS SAATİ SÜRE
1

05 Ekim 2018

Cuma 1.SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
2 08 Ekim 2018 Pazartesi 2 SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
3 09 Ekim 2018 Salı 3 SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
4 10 Ekim 2018      Çarşamba 5 SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
5 11 Ekim 2018  Perşembe 6 SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
6 12 Ekim 2018 Cuma 7. SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
7 15 Ekim 2018 Pazartesi 8.SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
8 16 Ekim 2018 Salı 1.SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
9 17 Ekim 2018 Çarşamba 2 SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
10 18 Ekim 2018 Perşembe 3 SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
11 19 Ekim 2018 Cuma 5 SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
12 22 Ekim 2018 Pazartesi 6 SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
13 23 Ekim 2018 Salı 7. SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
14 24 Ekim 2018 Çarşamba 8.SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
15 25 Ekim 2018 Perşembe 2 SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
16 26 Ekim 2018 Cuma 3 SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
17 30 Ekim 2018 Salı 5 SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
18 31 Ekim 2018 Çarşamba 6 SAAT

DERSİN İLK 20 DAKİKASI

 

 


 

Not: Okul Müdürlükleri günlük ders saatlerine göre dönüşümlü okuma saati planı yapacaklardır.