PROJEMİZ HAKKINDA

 

 

“Hayatın Anlamı Kitap”

Okuma Projesi

ÜRGÜP KAYMAKAMLIĞI
 

 

 

 

PROJENİN ADI :HAYATIN ANLAMI KİTAP
 

PROJENİN SAHİBİ

 

:ÜRGÜP KAYMAKAMLIĞI

PROJE KOORDİNATÖRÜ : ARZU GÜLERYÜZ MARAŞLI
PROJE BAŞLAMA TARİHİ : 08.10.2019
PROJE BİTİŞ TARİHİ :16.06.2020
HEDEF KİTLE :ÜRGÜP İLÇESİNDE

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM

GÖREN İLKOKUL,ORTAOKUL,

LİSE ÖĞRENCİLERİ ve KAMU

PERSONELLERİ

TOPLAM MALİYET  :

 

 

 

T.C.

ÜRGÜP KAYMAKAMLIĞI

 

 

PROJE ADI HAYATIN ANLAMI KİTAP

 

PROJENİN TÜRÜ Kültür / Sanat / Edebiyat

 

 

  1)PROJE EKİBİ:

 

Adı Soyadı Görevi / Unvanı Projedeki Görevi
Mehmet MARAŞLI Kaymakam Proje İlçe Yönetim Kurulu

 

Arzu GÜLERYÜZ MARAŞLI Özel Büro (Proje Koordinatörü)
Nilay GÖKDENİZ İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Ali Osman BAĞCI İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü
Oktay Yıldırım GÜNER Gençlik Merkezi Müdürü

 

2)PROJE ÖZETİ

 

Projenin Adı Hayatın Anlamı Kitap
Proje Sahibi Ürgüp Kaymakamlığı
Proje Ortakları Kapadokya Üniversitesi, Gazeteciler Cemiyeti, Hacı Bektaş Veli Üniv.Sebahat ve Erol Toksöz Mes.Yüksekokulu, Ürgüp Ticaret Odası, KAPTİD, KAPSED,Ürgüp Belediyesi, Ortahisar Belediyesi  ve diğer kamu kurum ve kuruluşları
Projenin Uygulama Yeri Türkiye/Nevşehir/Ürgüp İlçesi
ProjeninSüresi (ay) 8 AY
Projenin Baş. / Bitiş Tarihi 08.10.2019 / 16.06.2020
Projenin Kısa Özeti “Hayatın Anlamı Kitap” projesi ile Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp İlçesi kamu kurum ve kuruluşlarının proje ortaklarıyla  ilçede okuma alışkanlığının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaçla; tüm vatandaşlara özellikle de okul ve kurumlarda öğrencilere, personellere ve velilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak üzere mevcut kütüphaneler etkin kullanılacak, bir taraftan öğrencilere kitap okuma heyecanı kazandırılırken, diğer taraftan da okulların ihtiyacı olan kitapların temini çalışmaları başlatılarak kütüphaneler zenginleştirilecektir.

Her ayın son haftası öğrencilerin o ay içerisinde okudukları kitap sayfa sayısının tespiti sınıf ve sınıf rehber öğretmenleri tarafından yapılacaktır.

Proje kapsamında okul ve kurumlarda her gün en az 20 dakika kitap okuma saati organize edilecek, okullarda kurullarda alınacak karar ile Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden biri okuma saati olarak belirlenecek, yılsonunda da  proje çalışmalarının yer aldığı bir dergi çıkarılacaktır.

Projenin Gerekçesi Türkiye İstatistik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığının yayımlanan raporlarına göre ülkemizin kitap okumada dünyada 86. sırada olduğu görülmektedir. Günümüzde teknolojiye ve sosyal medyaya olan bağımlılık, kitap okuma alışkanlığını olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Ülke olarak günde 6 saat televizyon izleyip, 4 saat internete girerken kitap okumaya sadece 1 dakika ayırmakta ve genel ihtiyaç listemizde “kitap” 235. sırada yer almaktadır.

Millet olarak dünyada iyi, güzel bir yer edinmek için okumak, düşünmek ve buna bağlı olarak tartışmak, sorgulamak, eleştirmek ve bilim üretmek zorundayız. İnsanların iletişim sağlayabilmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleri kelimelerle mümkün olmaktadır. Etkili bir iletişim için tarafların sahip olduğu kişisel kelime servetinin de yeterli seviyede olması gerekir.

Kelime servetini artırmada en etkili yollardan biri okumaktır. Okuma, öğrencilerin okuldaki derslerde okuduklarını daha iyi anlamalarına, daha iyi öğrenmelerine, birbirleriyle iyi seviyede iletişim kurabilmelerine ve öğretmenin anlatmak istediğini daha iyi anlamalarına katkıda bulunmaktadır. Okuma alışkanlığı, öğrencinin okul başarısını etkilemektedir. Etkin okuyan ve okuduğunu anlayan bir öğrencinin başarı seviyesi yüksek olmaktadır.Okuma alışkanlığının matematik, fizik gibi sayısal derslere yararı, sosyal derslere yararı kadar fazla olmaktadır. Araştırmalar okuma alışkanlığına sahip bir öğrencinin, okuma alışkanlığı olmayan aynı zekâ düzeyinde bir öğrenciye göre matematik problemini %35 daha hızlı çözdüğünü ortaya koymaktadır. Bu, bir saatlik bir sınavda öğrencinin 20-25 dakika gibi çok önemli bir zaman kazanması anlamına gelmektedir. Gerek Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu sınavlarda gerekse yüksek öğretime geçiş sınavlarında; okuduğunu anlama ve yorumlamaya dönük soruların sorulması da öğrencilerimiz için kitap okumanın önemini arttırmaktadır.

Okuma alışkanlığı, öğrencilerin not ortalamalarına da yansımaktadır. Araştırmalarda okuma alışkanlığı seviyesi yükseldikçe, öğrencilerin not ortalamasının da yükseldiği görülmüştür. Elbette okuma alışkanlığı ile okul başarısı arasındaki ilişkide tek etken okuma alışkanlığı değildir. Ancak güçlü okuma alışkanlığının okul başarısını büyük oranda etkilediği net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Okuma alışkanlığı temelde örgün eğitim sistemi içinde kazanılan bir beceridir. Çocuklarda okuma eğitiminin 15 yaş sonuna kadar planlı ve sürekli bir biçimde yapılması sonucunda okuma alışkanlığı oluşmakta ve hayatları boyunca devam etmektedir.

Her gün 20 dakika kitap okuyan bir öğrenci, yılda 7300 dakika kitap okumuş olmaktadır. Bu süre sonunda öğrenci yaklaşık 1.460.000 kelime okumuş olacaktır. Bu da 200 sayfalık 29 kitaba karşılık gelmektedir. Bu sayı kişiyi kuvvetli okuma alışkanlığına sahip bir okur yapmak için yeterlidir.

Bu proje ile okullardan başlayan bir okuma hamlesi ile ülkemizde okuma alışkanlığı kazandırılmasına; Ürgüp ilçesi yer ve şartlarında katkı sunulması hedeflenmektedir.

Projenin Hedefleri Projenin Genel Hedefi;

 

Nevşehir ili Ürgüp ilçesi genelinde vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve okunan kitap/sayfa sayısını arttırmaktır.

 

Projenin Özel Hedefleri;

 

✓  Ürgüp ilçesinin ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki okullarının kitap sayısını arttırmak,

ü  Bu okullarda okuyan öğrencilerin okuma alışkanlığının ve okuma kalitesinin arttırılmasını sağlamak,

ü  Ürgüp ilçesinde okuyan öğrencilere okuma alışkanlığının yanı sıra okuduğunu anlama, öğrenme, yazma, etkili düşünebilme, problem çözme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, konuşma ve ifade etme becerilerini kazandırmak,

ü  Öğrencilerin kelime hazinelerini, karar verme yeteneklerini, özgüvenlerini, hayal güçlerini geliştirerek dünyaya bakış açılarını değiştirmek,

ü  Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirerek, akademik başarılarını da arttırmak,

ü  Gelecekte okuyan , okumayı bir kültür haline getiren nesiller için bugünden okuma alışkanlıkları kazandırmak,

ü  Proje kapsamında seviyelerine uygun kitaplarla öğrencilere okuma alışkanlığı ve zevki kazandırmak,

ü  Ürgüp ilçesindeki kamu görevlilerine okuma alışkanlığı ve zevki kazandırmak,

ü  Kişinin içinde yaşadığı vatanı, ait olduğu milleti ve dolayısıyla kendini sevmesi ve saygı duymasını sağlamaktır.

Projenin Yasal Dayanağı –     26.07.2014 tarih ve 29072 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,

–     07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,

–     08.06.2017 tarih ve 30090 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği,

–     22.08.2001 tarih ve 24501 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği,

Hedef Gruplar İlçe geneli ilkokul 2-4. sınıf (1267 öğrenci), ortaokul (1693 öğrenci), ortaöğretim (lise) (1585 öğrenci)kurumları öğrencileri, kamu kurumu çalışanları
Nihai Faydalanıcılar İlkokul, ortaokul, ortaöğretim (lise)de öğrenim gören öğrenciler, öğrenci velileri, tüm kamu kurumu çalışanları
Beklenen Sonuçlar Projenin uygulanması sonucunda;

➢  Okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine, çocuk ve gençlerimizin kitapla buluşmasına bir nebze de olsa katkı sağlanmış olacak;

➢  Öğrenciler kitap okuma alışkanlığı ve kitap okuma zevki kazanarak, gelecekte nesillerin okumayı bir kültür kazanımı olarak edinmeleri sağlanacak;

➢  Öğrencilerin öğrenme ve anlama yetenekleri artacak;

➢  Öğrencilere açık ve etkili düşünebilme, yazabilme ve problem çözme becerisi ve anlayarak okuma becerisi kazandırılacak;

➢  Öğrencilere dilimizi (Türkçe’yi) doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi kazandırılarak, öğrencilerin kelime hazineleri zenginleştirilecek;

➢  Okuyarak olayların ve gelişmelerin gerçek boyutunu öğrenen bireyler olarak, öncelikle öğrencilerin öz güvenlerini arttırmak yoluyla kitap okuma alışkanlığı kazandırılacak;

➢  Edinilen geniş kelime dağarcığı sayesinde, öğrencilerin daha fazla kavramla düşünebilmelerine ve kendilerini ifade ederek sosyalleşmelerine imkân sağlanacak;

➢  “Boş zamanın olmadığı, boşa harcanan zaman olduğu” kavramları yerleştirilerek zamanını kitap okuyarak değerlendiren öğrencilerin, edindikleri bilgi ve kültür sonucunda toplum içinde etkin bir kişiliğe sahip olmaları sağlanacak;

➢  Okumanın düşünmeye olan katkısı, hayata bakış penceresine sunduğu genişlik sayesinde öğrencilerin ders başarısının artışı ile hayat başarısını yakalamalarına katkı sağlanacak;

➢  Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kitap okumalarının hem vatandaş üzerinde olumlu etkileri olacak, hem de bu kişilerin ailelerine örnek teşkil etmeleri sağlanacak;

➢  Çocuklarının bulunduğu bir projede ailelerin de destek vermesiyle okuma alışkanlığının etki edeceği alanın genişlemesi sağlanacak;

➢  Proje kapsamında belirlenen etkinlikler ile seviyelerine uygun kitaplarla öğrencilerin okumayı bir ihtiyaç olarak görmeleri sağlanacak;

➢  Farklı bakış açıları geliştiren, hayal gücü zenginleşmiş, düşünen ve sorgulayan öğrencilerimiz yetişecek;

➢  Kitap okuma davranışını okul ve kurumlardan başlayarak tüm Ürgüp halkının benimsemesi sağlanacak;

➢  Hayatın her safhasında kitap okuma alışkanlığı yerleştirilecek ve “Hayatın Anlamı Kitap” prensibinin sürekli canlı tutulması sağlanacaktır.

 

 

Temel Faaliyetler 1.     Proje Kapsamında Okunacak Kitapların Belirlenmesi:

Ekim ayı içerisinde Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, sınıf öğretmenleri ve okul müdürlerinden oluşturulan proje kitap seçim komisyonunca kütüphanelere alınacak, okullara verilecek kitaplar belirlenecektir.

Projenin hedef kitlesi başta ilçe genelinde eğitim öğretime devam eden ilkokul 24. sınıfları, ortaokul ve ortaöğretim öğrencileridir.

 

2.    Proje Açılışı ve Tanıtımı:

Mustafapaşa Hanedan Cappadocia Suites Otel’de 08 Ekim 2019 tarihinde yapılacak bir açılışla proje başlatılacak, açılışa protokol ve ilçe merkezindeki tüm okul müdürleri ile belirli sayıda öğrenci katılacaktır. Girişte katılımcılara proje komisyonu tarafından belirlenen kitaplar hediye edilecek, proje tanıtımı, protokol konuşmaları ve  konserin ardından, tüm katılımcılar ve öğrenciler 10 dakika kitap okuyacaktır. İlçe genelindeki tüm okullardaki yöneticiler,  öğretmenler, öğrenciler ve personelin de aynı anda kitap okuması ile proje başlatılmış olacaktır.

 

3.     Görünürlük Faaliyetleri:

Görünürlük faaliyetleri kapsamında proje web sitesi oluşturulacak, projeyi tanıtıcı afiş ve broşürler bastırılacaktır. Afiş ve broşürler kamu kurum ve kuruluşları ile okullara dağıtılacaktır. Proje süresince reklam panolarında projenin duyurulması da görünürlük faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecektir. Projenin tanıtımını yapmak, projeyle ilgili çeşitli duyuru ve haberleri yayımlamak üzere www.hayatinanlamikitap.org alan adıyla internet sitesi kurulacak, sitenin kurulumu ve güncellenmesi proje bilişim sorumlusu tarafından yapılacak, proje süresince site güncel tutulacak, her ay en çok kitap okuyan öğrenci bilgileri sitede yayımlanacaktır. Proje ile ilgili her türlü haber de bu web sitesinde yayımlanacaktır.Ayrıca projenin İnstagram ve Facebook hesapları oluşturularak , bütün faaliyetler duyurulacaktır.

 

4.        Sınıf Kitaplıklarını Zenginleştirme,Z-kütüphanelerin Oluşturulması , (Eşekli Kütüphaneci) Heykel Kütüphaneler Yerleştirme:

Ürgüp Kaymakamlığı ve proje sponsorlarının destekleri ile okul kütüphaneleri ve sınıf kitaplıkları zenginleştirilecek, ayrıca z-kütüphaneler kurularak, modern ve ilgi çekici hale gelmiş , kitap yönünden oldukça zenginleştirilmiş olması sağlanacaktır. Tüm kurum ve kuruluşların okul ve sınıf kitaplıklarına kitap desteği sağlamaları; velilerin okul ve sınıf kitaplıklarına kitap desteği sağlamaları bu faaliyet kapsamında desteklenecektir.Ayrıca ilçe merkezindeki belli noktalara eşekli kütüphaneci formunda heykel kütüphaneler yerleştirilerek halkın kitap okuması teşvik edilecektir.

 

5.        20 Dakikalık Kitap Okuma Faaliyeti:

Okullarda ve diğer kamu kurumlarında düzenli olarak her gün 20 dakika kitap okunması sağlanacaktır. 20 dakikalık toplu okuma saatleri okullarda zümre tutanakları ile karar altına alınabilecek, okullarda kurullarda alınacak kararla Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden biri okuma saati olarak belirlenebilecektir. Sınıflarda toplu okuma saatleri (dönüşümlü saatlerde) düzenlenecektir. Ekim ayından itibaren eğitim öğretim dönemi boyunca okullarda kitap okumak için her gün 20 dakika zaman ayrılacak, kitap okuma zamanı her gün bir sonraki derste olacak şekilde dönüşümlü olarak belirlenecek, okullar dışındaki tüm kurumlarda da mesainin ilk 20 dakikası kitap okumaya ayrılacaktır.

 

6.        Kitap Okuma Bilinçlendirme Faaliyetleri:

Proje süresince kitap okuma faaliyetlerine ek olarak farklı bilinçlendirme faaliyetleri de gerçekleştirilecektir. Okuma alışkanlığının temelinin atılmasında temel eğitim öğretmenlerine büyük görevler düşmektedir. İlkokullarda sınıf öğretmenleri , ortaokullarda Türkçe öğretmenleri ve ortaöğretimde Edebiyat öğretmenleri, şube rehber öğretmenleri projenin amaç ve hedeflerinde belirtilen her bir konuyu öğrencileriyle birlikte tartışıp, bu maddelerin önemini kavramalarını sağlayacaklardır.

–   Okullarda şubelerin dönüşümlü olarak İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ederek öğrencilerin kütüphane kültürünü edinmeleri sağlanabilir. Bu etkinlik, öğrencilerin velisiyle veya öğretmeniyle kütüphaneleri ziyaret ederek, orada istediği kitabı seçip okuması veya kütüphaneye üye olup, seçtiği kitabı belli süreler için alıp okuması şeklinde uygulanacaktır. Kütüphaneye üye olan öğrenci sayılarını sene boyunca arttırmak üzere yönlendirme yapılacaktır.

–   Okumanın insan hayatındaki yeri ve önemi hakkında öğrencilere ve velilere yönelik çeşitli bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

–   Veli toplantıları yapılarak kitap okumanın önemi anlatılacak ve proje konusunda destek sağlamaları istenecektir.

–   Okullarda gerçekleştirilen sosyal kulüp toplantılarında kitap ve kitap okumanın önemi vurgulanacaktır.

–   Okuma saati esnasında okullara gelen ziyaretçilerin de okumaları için “Kitap Köşeleri” oluşturulacaktır.

–   Okullarımızda öğretmenler arasında önceden belirlenecek bir kitap üzerinde her ay kitap ile sohbet etkinliği düzenlenecektir.

–   Kitap okunması ve okumanın sağladığı faydalar ile ilgili güzel sözlerin, deyişlerin görünür yerlere asılması, bu yazıların periyodik olarak yenileriyle değiştirilmesi sağlanacaktır.

–   Okulların/kurumların  her biri proje kapsamında kendine özgü bir uygulama ya da etkinlik yapacaktır.( Velilerle birlikte , küçük yarışmalar ,okuma halkaları oluşturma ,farklı yaş gruplarının etkileşimi , yaşlılar yada engellilerle etkinlik …vb şeklinde)

–   Ortaöğretim okullarında ayrıca sosyal bir sorumluluk olarak da gönüllü öğrenciler tarafından görme engelli bireyler için sesli okuma kayıtları oluşturularak ,ilgili merkezlere gönderilmesi sağlanacaktır.

–   Öğretmenlerimiz için diksiyon, yaratıcı okurluk/yazarlık gibi atölye çalışmaları düzenlenecek, onların da bu eğitimi okullarında öğrencilerine uygulamaları istenecektir.

–   Ayrıca Nisan ayının üçüncü Pazar günü “Kitap Hediye Günü” olması münasebetiyle halka ve öğrencilere kitap hediye edilecek , ilçe çapında bütün okulların katılımıyla bir kitap takas şenliği düzenlenecektir.

Bu faaliyetlere ek olarak aşağıdaki bilinçlendirme faaliyetleri de proje süresince gerçekleştirilebilir:

–   Kitap okumanın satın almaktan ibaret olmadığı, istenirse çok ekonomik yollarla kitap okunabileceği anlayışının yaygınlaştırılması için İlçe kütüphanesine öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde götürülerek kütüphanenin tanıtılması sağlanabilir,

–   İl merkezinde ve civar illerde açılacak kitap fuarları ziyaret edilebilir,

–   Öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla okullara kaymakam, belediye başkanı ve kurum müdür ve amirleri davet edilerek birlikte kitap okuma uygulaması yapılabilir,

–   Okuma alışkanlığında önemli etkileri olan toplumsal ve bireysel unsurlardan, okumayı özendiren ve destekleyen kültürel-toplumsal etkinlikler; araştırmaya dayalı ve okumayı teşvik eden faaliyetler; okumayı öne çıkaran ve destekleyen medyadan faydalanılabilir.

–   Ailelerin yapacağı etkinlikler arasında; anne ve babanın okuyarak model olması, evde kitaplık oluşturulması, evde okuma saati uygulaması yapılabilir.

–   Okul öncesi dönemde çocuğa kitap okunması; çocuğun kitabevlerine, kitap fuarlarına götürülmesi; okuduğu kitaplar hakkında çocuklarla konuşmak sayılabilir.

Öğretmenlerin  yapacağı etkinlikler arasında; okuyarak kendisinin model olması, iyi bir sınıf kitaplığı ve okul kütüphanesi kurmak; bazı dersleri kütüphanede yapmak; öğrencileri kütüphaneye üye yapmak; okuduğu için öğrencileri ödüllendirmek ve övmek; okuma saatlerini etkili kullanmak; okuyacağı kitap seçiminde öğrenciye rehberlik etmek; okuma konusunda velilerle işbirliği yapmak; öğrenciler için eleştirel okumalar yapmak gibi etkinlikler sayılabilir.

 

7.        İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti:

Tüm bu bilinçlendirme faaliyetleri yapıldıktan sonra okul yönetimlerince öğretmenlerden oluşan proje uygulama, izleme ve değerlendirme komisyonu oluşturulacaktır.

–   Komisyon tarafından kontrol ve değerlendirme sonucu takip edilecek ve değerlendirme sonucu her ay ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirecektir.

–   Okul müdürlüğü de komisyonun bildirdiği öğrenciyi her ay sonunda okulunda ilan edecek ve ödüllendirecektir. Mayıs ayı sonunda en verimli kitap okuyan öğrencisini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirecektir.

–   Tüm bu izleme ve değerlendirme  faaliyetleri  boyunca www.hayatinanlamikitap.org web sitesi ile açılacak olan  Facebook ve  İnstagram  sayfaları etkin olarak  kullanılacaktır.

–   Okullarda öğrenciler kitap okumaya teşvik edilecek, her öğrencinin, güçlü okuma alışkanlığına sahip olabilmesi (ayda 2 veya daha fazla kitap okuması) için çalışılacak, öğrencilerin nitelikli kitap okumaları için Türkçe ve Türk Dili Edebiyat öğretmenleri ile sınıf öğretmenleri  tarafından komisyonca belirlenen kitapların yanı sıra öğrencilerin seviyelerine uygun kitaplar da tavsiye edilecektir. Proje komisyonu tarafından belirlenen kitap listeleri de proje sitesi www.hayatinanlamikitap.org sitesinde yayınlanacaktır. Kurumlarda personellerin kitap okuma saatlerinin takipleri kurum yöneticileri tarafından sağlanacaktır.

 

8.        Kitap Okuma Formlarının doldurulması:

Okul Müdürlüklerince her okul kendi öğretmenlerinden (Sınıf, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sınıf Rehber Öğretmenleri,..) Hayatın Anlamı Kitap Okuma Proje Uygulama, İzlemeve Değerlendirme Komisyonu oluşturacaktır. Komisyon her öğrencinin kitap okumalarını takip edecektir. Öğrencilerden Kitap Okuma Değerlendirme Formu (Ek1-2) doldurmaları istenecektir.

 

9.        Yazar-Öğrenci Söyleşisi:

Proje koordinatörü ve proje ilçe yönetim kurulunca uygulama tarihine yakın bir zamanda salon/derslik ve öğrenci sayıları dikkate alınarak yapılacak planlamaya göre yazar/yazarlar davet edilerek genel olarak okumanın; özel olarak kitap okumanın önemi hakkında söyleşiler gerçekleştirmek üzere öğrencilerle bir araya getirileceklerdir.

 

10.    Kitap Okuma Günleri:

Ülkemizde kitap okuma oranının gün geçtikçe azalması ve teknolojinin gençler tarafından olumsuz yönde kullanılarak kitap okuma alışkanlığına engel olması sebebiyle organize ettiğimiz Hayatın Anlamı Kitap projemizin bir ayağı olarak kitap okuma günleri hayata geçirilecektir.

Kitap okuma günleri bir aylık periyotlarla önceden duyurusu yapılmış bir mekanda bir araya gelecek kitapseverlerin (öğrenci, öğretmen, veli vb) kitap okumasıyla gerçekleşecektir.

Her ayki kitap okuma gününe bir sloganla davetiye düzenlenecektir. Bunun duyurusu www.hayatinanlamikitapurgup.org  sitesinde , Facebook ve İnstagram hesaplarında yapılacaktır.

Ekim ayında Mustafapaşa Hanedan Cappadocia Suites Otel’de okuyoruz.

Kasım ayında Bebek Müzesi’nde kitap okuyoruz.

Aralık ayında Güray Müze’de  kitap okuyoruz.

Ocak ayında Argos Bezirhane’de kitap okuyoruz.

Şubat ayında Ürgüp Evi’nde kitap okuyoruz.

Mart ayında Hayatın Anlamı Kitap Hatıra Ormanı’nda kitap okuyoruz.

Nisan NEVÜ Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi’nde kitap okuyoruz.

Mayıs ayında Ramazan münasebetiyle iftar vakti camide kitap okuyoruz.

 

11.       Dergi Hazırlanması:

Hayatın Anlamı Kitap projemiz kapsamında yapılan çalışmaların yer aldığı, kitap ve okumanın önemine vurgu yapan yazıların bulunduğu bir dergi hazırlanarak kapanış programında konuklara hediye edilecektir.

 

12.       Proje Kapanış Toplantısı – Ödül ve Belgelerin Verilmesi

Yılsonunda Ürgüp Kaymakamlığınca, düzenlenen proje kapanış programında törenle en verimli kitap okuyan öğrencilere “Başarı Belgesi” verilecek ve belgelerle birlikte her kademenin birinci , ikinci ve üçüncüleri ödüllendirilecektir.

Projenin kapanışı klasik müzik konseriyle 2020 Haziran’ının ikinci haftasında yapılacaktır.

 

 

 

Sürdürülebilirlik

Ürgüp Kaymakamlığına bağlı okul ve kurumlar tarafından proje kapsamında bir sonraki dönem, eğitim öğretim döneminde yapılacak uygulamalar planlanırken, proje çıktıları göz önüne alınacak, aksayan ve eksik yönler düzeltilecek, iyi uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. Projenin her sene Ürgüp Kaymakamlığı ve proje ortaklarının desteği ile sürdürülmesi planlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 • PROJE İÇİN OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR:

 

Projenin yürütülmesi için oluşturulan komisyonlar, aşağıda belirtildiği gibidir:

 

S.

No

4.I. PROJE YÜRÜTME KOMİSYONU 
Adı Soyadı Görevi – Branşı Görev Yeri
1 Arzu GÜLERYÜZ MARAŞLI İlçe MEM Özel Büro

Proje  Koordinatörü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
2 Selçuk YALÇIN Okul Müdürü Tesan Fen Lisesi
3 Mustafa ÇAVUŞ Okul Müdürü Ürgüp Anadolu İmam Hatip Lisesi
4 Hakan DÖNMEZ Okul Müdürü V. Ürgüp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
5 Durmuş CEYHAN Okul Müdürü Hayri Mehmet Ürgiplü Anadolu Lisesi
6 İzzet ERDEM Okul Müdürü Ürgüp Ayşe Sağdıç Çok Programlı Anadolu Lisesi
7 Ali KOÇTÜRK Okul Müdürü Kılıçarslan Mes.ve Tek.Anadolu Lisesi
8 Çetin DURDU Okul Müdürü V. Ürgüp Atatürk Ortaokulu
9 Mehmet FİDAN Okul Müdürü Şehit Polis Fevzi Başaran Ortaokulu
10 Badegül EREL Okul Müdürü Mehmet Diker Ortaokulu
11 İbrahim Sıtkı ÖZTÜRK Okul Müdürü Hacı Ahmet Toksöz Ortaokulu
12 Mustafa FİDAN Okul Müdürü Mustafa-Veli Halıcı İ.H.O.
13 Fatma AYGÜN Okul Müdürü Ortahisar Fatih Ortaokulu
14 İsrafil Sarıkaya Okul Müdürü Ali Baran Numanoğlu Ortakulu
15 Zühtü KORKMAZ Okul Müdürü Mehmet Dinler İlkokulu
16 Kenan ÇALIŞKAN Okul Müdürü Ayhan Ertürk İlkokulu
17 Cengiz ABLAK Okul Müdürü Hanife Memiş Aksoy İlkokulu
18 Mevlüt YALÇIN Okul Müdürü 15 Temmuz İlkokulu
19 Çağlar Rıfat BOZKURT Okul Müdürü Türkan Diker İlkokulu
20 Oğuzhan TEKİN Kurum Müdürü Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
21 Mevlüt TÜRKKOL Kurum Müdürü Özdemir Baykal Halk Eğitimi Merkezi
22 Mehmet DÜNDAR Kurum Müdürü Halk Eğitimi Merkezi
23 Naile YAZGI Okul Müdürü Zübeyde Hanım Anaokulu
24 Hasan ATEŞ Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Aksalur İbrahim Aydın Ortaokulu
Kurumların Yöneticileri İlçe genelindeki her kurumun amir, müdür, ve başkanları

 

 

 

 

 

S.

No

4.2. KİTAP SEÇİM KOMİSYONU 
Adı Soyadı Görevi – Branşı GörevYeri
1 Nilay GÖKDENİZ İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
2 Zübeyde AKGÜL ÖZTÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ürgüp Anadolu İmam-Hatip Lisesi
3 Pınar ZAYİF AS Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ürgüp Mesleki ve Tek.And.Lisesi
4 Selda KAÇIN Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Tesan Fen Lisesi
5 Özge YOZGAT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Kılıçarslan Mesleki ve Tek.And.Lis.
6 Melih TOPAL Türk Dili veEdebiyatı Öğretmeni Ayşe Sağdıç Çok Programlı Anadolu Lisesi
7 Rabia ŞEKERKIRAN Türkçe Öğretmeni Mehmet Diker Ortaokulu
8 Onur TEKİN Türkçe Öğretmeni Mustafa-Veli Halıcı İmam Hatip Ortaokulu
9 Tevrat KARACA Sınıf Öğretmeni Ayhan Ertürk İlkokulu
10 Ayşe UZUN Sınıf Öğretmeni Türkan Diker İlkokulu
11 Hacer BAŞTUTAN Rehberlik Öğretmeni Hayri Mehmet Ürgüplü Anadolu Lisesi
12 Neşat GÜNBATTI Felsefe Öğretmeni Tesan Fen Lisesi

 

 

 

S.

No

4.3. İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 
Adı Soyadı Görevi – Branşı GörevYeri
1 Nilay GÖKDENİZ Şube Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
2 Mevlüt YALÇIN Okul Müdürü 15 Temmuz İlkokulu
3 Gülistan ÇETİN Müdür Yardımcısı Şehit Polis Fevzi Başaran Ortaokulu
4 Hasan ATEŞ Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Aksalur İbrahim Aydın Ortaokulu
5 Mustafa BAYSAL Şef-Özel Büro  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 • FAALİYET PLANI

 

                                                                     T.C.

ÜRGÜP KAYMAKAMLIĞI

                                       “HAYATIN ANLAMI KİTAP” PROJESİ

c Faaliyetler Süre Sorumlu Kurum/Okul
Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
1 Proje Kapsamında Okunacak Kitapların Belirlenmesi                   Proje Kitap Seçim Komisyonu
2 Proje Tanıtımı ve Açılışı                   Proje İlçe Yönetim Kurulu
3 Görünürlük materyallerinin (Afiş, Broşür, Brandaların) hazırlanması                   Proje İlçe Yönetim Kurulu
4 Sınıf Kitaplıkları ve z- Kütüphanelerin Oluşturulması                   Ürgüp Kaymakamlığı, Sponsorlar ve Okul Müdürlükleri
5 20 Dakika Kitap Okunması                   Okul Müdürlükleri ve Kurumlar
6 İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti                   Okul yönetimlerince okul projeuyg., iz.vedeğ.kom.u oluşturulacak ve aylık  okul takibi yapılacak
7 Kitap Okuma Bilinçlendirme Faaliyetleri                   Okul/Kurum Müdürlükleri, , Kütüphane Müdürlüğü
8 Kitap Okuma Formlarının Doldurulması                   Okul /Kurum Müdürlükleri
9  Yazar-Öğrenci Söyleşisi                   Proje Koordinatörü – Proje İlçe Yönetim kurulu
10 Aylık Dereceye Giren Öğrencilerin Ödüllendirilmesi                   Ürgüp Kaymakamlığı, Sponsorlar ve Okul Müdürlükleri
11 Kitap Okuma Günleri                   İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Müdürlükleri
12 Dergi Hazırlanması                   İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Müdürlükleri
13 Ödül veBelgelerinVerilmesi, Kapanış Programı                 Proje İlçe Yönetim Kurulu

 

 

 

 

6)PROJE İŞLEM BASAMAKLARI

 

6.1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacak iş ve işlemler

 1. a) İlçe Proje ekiplerini oluşturmak,
 2. b) Yapılacak çalışmaların ve etkinliklerin okul yönetimlerine tanıtılması,
 3. c) Yılsonu uygulama raporlarını değerlendirilmesi, ödüllendirilecek çalışmaların belirlenmesi,
 4. d) Okullardan gelebilecek öneri ve çalışma örneklerini paylaşıma açmak,
 5. e) Başarılı çalışmalar yürüten okul ve öğrencilerin ödüllendirmesi

f)Öğrencilerin okudukları kitaplar ile ilgili istatistik çalışmalarını tutmak ve raporlaştırmak ve proje yürütme kuruluna sunulması.

6.2. Okul Müdürlüklerince yapılacak iş ve işlemler

 1. a) Okul müdürü başkanlığında okul proje yürütme ekibini oluşturmak
 2. b) Okul okuma saati programını ve okul okuma eylem planını hazırlamak
 3. c) Proje etkinliklerini kurum personeline tanıtmak ve yapılacak etkinlikleri belirlemek,
 4. d) Okul ve sınıf kütüphaneleri zenginleştirme çalışmalarında bulunmak,
 5. e) Yapılan çalışmalardan okul panolarında sergilenmesi için zemin hazırlamak,
 6. f) Velilerin (ebeveynlerin) de kitap okuma etkinliklerine katabilecek etkinlikler düzenlemek,
 7. g) Projenin yürütülmesi için gerekli iş ve işlemleri takip etmek,

h)Öğrencilerin okudukları kitaplar ile ilgili istatistik çalışmalarını tutmak ve raporlaştırmak ve ilçe yürütme kuruluna sunmak

6.3. Sınıf – Şube – Branş Öğretmenlerince Yapılacak İş ve İşlemler

 1. a) Sınıf kitaplıklarının kurulmasına ve zenginleştirilmesine zemin hazırlamak,
 2. b) Kitap temini ve değişiminde rehberlik etmek,
 3. c) Kitap okuma etkinliklerinden örnekler uygulamak rol ve model olmak,
 4. d) Velilere tanıtım ve uygulama çalışmaları yapmak,
 5. e) Kütüphane çalışmalarına katılımı teşvik etmek, öğrencilerin üye olmalarını sağlamak,
 6. f) Öğrencilerin okudukları kitaplar ile ilgili istatistik çalışmalarını tutmak, raporlaştırmak ve okul yönetimine sunmak

6.4. İlçe Milli Eğitim Dışı Kurum Yöneticiliklerince Yapılacak İş ve İşlemler

 1. Kitap okuma saati programını ve kurum okuma eylem planını hazırlamak,
 2. Komisyon tarafından belirlenen kitapların okunmasını sağlamak,
 3. Kurum içi kitap okuma değerlendirmesini kurumca belirlenecek komisyon marifeti ile yapmak (Kurum yöneticisinin veya görevlendireceği yardımcısı yoksa belirleyeceği personel başkanlığında en az 3 kişi),
 4. Kurum içi her ay sonu yapılacak değerlendirme sonucu derece sıralamasını en fazla kitap okuyan olarak yapmak.

 

 

 

Proje Sahibi Yetkilisi/İmza:

Mehmet MARAŞLI

ÜRGÜP Kaymakamı

 

 

Tarih  :08.10.2019

 

 

 

 

 

EKLER

 

PROJE DEĞERLENDİRME

Form-1

 

 

KİTAP HARİTASI

İLKOKULLAR

Adı ve Soyadı     : …………………………………………………………………………Tarih: ……/ ….. /20…

Sınıf                : ………………………                                                                      No: ……………

Okuduğu Kitabın Adı: ………………………

Kitabın Sayfa sayısı:

 

 

Kitabı beğendin mi                            Evet                            Biraz                               Hayır

 

 

Öykünün Kahramanları

 

En Beğendiğin Kahraman ve  Özelliği

 

Olayın Geçtiği Zaman

 

Olayın Geçtiği Yer

 

Öyküde Anlatılan Olay

 

Çıkardığım Sonuç (Ana Düşünce)

 

 

 

 

KİTAP OKUMA DEĞERLENDİRME FORMU

Form-2

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı    :

Sınıfı  – Numarası              :

Form No                              :

 

Bir ülkede okumaya karşı istek artmadıkça, o ülkede gaflet ve gafletten doğacak felaket azalmaz. B. Franklin

KİTAP İLE İLGİLİ BİLGİLER
Kitabın Adı  
Yazarı  
Türü – Sayfa Sayısı  
Okumaya Başladığım Tarih  
Okumayı Bitirdiğim Tarih  
Yayınevi, Basım Yılı Ve Yeri  
Yazarın Okuduğum Diğer Kitapları  

 

KİTAP İLE İLGİLİ DUYGULAR – DÜŞÜNCELER
Konusu  
Olayın Geçtiği Yer ve Zaman  
KişilerVe Özellikleri  
Kitabın Kısaca Özeti  
Kitaptaki En Beğendiğim İfadeler  
Kitaptan Çıkardığım Sonuç  
Kitap Hakkındaki Yorumum  

 

 

 

 

 

………………………………..……………………….İLKOKULU/ORTAOKULU/LİSESİ

EKİM AYI ÖĞRENCİ “HAYATIN ANLAMI KİTAP” PROJESİ

KİTAP OKUMA SAATİ PROGRAMI

 

 

 

 

 

“İki nimet vardır ki, insanlar onların kıymetini hakkıyla takdir edemezler. Onlardan biri sıhhat, diğeride boş vakittir.”

S.NO TARİH GÜN DERS SAATİ SÜRE
1             08 Ekim 2019 Salı 1.SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
2             09 Ekim 2019 Çarşamba 2. SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
3               10 Ekim 2019 Perşembe 3. SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
4               11 Ekim 2019         Cuma 5. SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
5               14 Ekim 2019 Pazartesi 6. SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
6              15 Ekim 2019 Salı 4. SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
7                16 Ekim 2019 Çarşamba 5.SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
8                17 Ekim 2019 Perşembe 1.SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
9                18 Ekim 2019 Cuma 2. SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
10                21 Ekim 2019 Pazartesi 3. SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
11                22 Ekim 2019 Salı 5. SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
12                23 Ekim 2019 Çarşamba 6. SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
13 24 Ekim 2019 Perşembe 2. SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
14                25 Ekim 2019 Cuma 3. SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
15                28 Ekim 2019        Pazartesi 4. SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
16                30 Ekim 2019      Çarşamba 3. SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI
17                31 Ekim 2019      Perşembe 5. SAAT DERSİN İLK 20 DAKİKASI

 

 

 

Not: Okul Müdürlükleri günlük ders saatlerine göre dönüşümlü okuma saati planı yapacaklardır.